Avtalslicens

Avtalslicens innebär en möjlighet att ingå en speciell typ av avtal med en organisation som företräder upphovspersoner och på så sätt få möjlighet att även använda verk av upphovspersoner som inte företräds av organisationen. De som inte är medlemmar får därmed ersättning enligt avtalet på samma villkor som medlemmar. Man brukar säga att avtalet får utsträckt verkan. Avtalslicens möjliggör användning av upphovsrättsligt skyddade verk i situationer där det kan vara svårt att på förhand införskaffa alla relevanta tillstånd. I upphovsrättslagen anges i vilka situationer och på vilka områden avtalslicens får användas.

2013 utökades möjligheten att använda avtalslicens bland annat genom införandet av en så kallad generell avtalslicens. Den generella avtalslicensen ger parterna själva rätt att bestämma det område som licensen ska gälla för vilket betyder att en heltäckande licens nu kan tecknas på områden där det tidigare inte varit möjligt.

 

En upphovsperson som inte företräds av Bildupphovsrätt (eller en annan avtalsslutande organisation) har möjlighet att lämna förbud mot användning av hens verk i avtalslicensavtal. På det viset skyddas utanförstående upphovspersoner från att mot sin vilja omfattas av licensen.

Bildupphovsrätt har avtalslicensavtal med bland annat Sveriges Television och Utbildningsradion som gäller användning av bilder i de båda bolagens program.

 

Bildupphovsrätt erbjuder även avtalslicenslösningar för kommuner och museer som behöver digitalisera sina samlingar i bilddatabaser.