Bildupphovsrätts medlemsförteckning

 

Bildupphovsrätt företräder cirka 8 500 svenska och 90 000 utländska upphovspersoner. Medlemslistan överst till höger innehåller namnen på såväl våra svenska som utländska medlemmar. 

Ett antal av de utländska medlemmarna som förekommer i förteckningen omfattas inte av Bildupphovsrätts generella avtal med museer, kommuner, landsting, konstföreningar, auktionshus och tidningar. För dessa upphovspersoner krävs ett särskilt tillstånd från Bildupphovsrätt före publicering. Se vilka i listan till höger. 

Listor i pdf-format

Bildupphovsrätt's medlemslista (inkl utland) 

Medlemsmatrikel, individuella medlemmar

 

Lista över medlemmar som inte omfattas av Bildupphovrätt i Sveriges avtal 

Medlemmar som inte omfattas av avtal