Bildupphovsrätt – en länk mellan bildskapare och bildanvändare

Vad är Bildupphovsrätt?

 

Bildupphovsrätt startades av konstnärer och har som mål att främja medlemmarnas och bildupphovspersoners ekonomiska och upphovsrättsliga intressen. Vi representerar fler än 8500 direktanslutna upphovspersoner i Sverige samt organisationerna KRO/KIF, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet och Svenska konstnärsförbundet. Dessutom företräder Bildupphovsrätt cirka 90 000 utländska bildupphovspersoner genom de systerorganisationer vi samarbetar med. Bildupphovsrätt följer svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. 

 

Bildupphovsrätt samlar in ersättning för upphovspersonernas räkning när deras verk används i olika sammanhang. Det kan vara i böcker, på skivomslag, affischer, i tidningar eller på webbplatser. Varje år går cirka 70 miljoner kronor tillbaka till de som arbetar med att skapa verken. Pengar som möjliggör att ny konst kan skapas.

 

En serviceorganisation för bildanvändare

I samverkan med varje enskild upphovsperson eller genom avtal med samarbetsorganisationer i världen hjälper Bildupphovsrätt bildanvändare med tillstånd och ser till att upphovspersonen får betalt när en bild återges. Vi har också ett stort antal avtalskunder, en lösning som passar den som använder bilder ofta och vill slippa söka tillstånd för varje enskilt tillfälle. 

 

Samlar in och betalar ut

Bildupphovsrätt har ansvar för att samla in och fördela medel för följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning som är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt. Sedan starten har Bildupphovsrätt betalat ut en miljard i ersättning till upphovspersoner inom bild- och formområdet. 

 

Non-profit

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Föreningen grundades 1989 av KRO Konstnärernas Riksorganisation då under namnet Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Idag företräder Bildupphovsrätt flera olika kategorier upphovspersoner inom bildområdet. 

 

Så finansieras verksamheten 

Bildupphovsrätt har ingen medlemsavgitft, en del av pengarna vi samlar in och betalar ut behåller vi för att täcka våra verksamhetskostnader. För närvarande är kostnadsavdraget ca 20%. Bildupphovsrätt arbetar för upphovspersonen och när det arbetet genererar ersättning får medlemmen alltså avstå ca 20% av ersättningen. Det är Bildupphovsrätt årsmöte som bestämmer kostnadsavdragets storlek.