IV - fakta

Statistik individuell visningsersättning, IV
 

 

Budgetframställan

Följebrev till Kulturdepartementet. Budgetframställan 2018

Budgetframställan 2018

 

Redogörelse över medlens användning

Följebrev till Kulturdepartementet. Redovisning av medel för 2016.

Redovisning över medlens användning för 2016.

 

Statistik från tidigare år

Antal sökande av IV under åren 1997 - 2016  Fördelat på män kvinnor och ålder.

Antal mottagare av IV 1997 - 2016  Fördelat på män och kvinnor samt ålders- och ersättningsgrupper

Antal mottagare av IV under åren 1997 - 2016  Fördelat på ålder och ersättningsnivåer.

Antal mottagare av IV under åren 1997 - 2016  Fördelat på män och kvinnor och ersättningsnivåer.

Kvinnor minus män under åren 2010 - 2016  Siffrorna i tabellen visar antalet, respektive snittersättningen för kvinnor minskat med samma uppgifter för män. Blåfärgade (negativa) siffror innebär att männen är fler än kvinnorna inom gruppen.