Kulturarv

Kulturarvsinstitutioner kan använda skyddade bilder på webben

 

En överenskommelse mellan Bildupphovsrätt och Digisam möjliggör att svenska kulturarvsinstitutioner smidigt kan använda upphovsrättsligt skyddade bilder på sina webbplatser
 
För kulturarvsinstitutioner som kostnadseffektivt vill publicera konst på webben, i trycksaker eller digitalisera sina arkiv har Bildupphovsrätt tillsammans med Digisam* skapat ett fördelaktigt avtal. Avtalet är tänkt att underlätta för kulturarvsinstitutioner som i stor skala vill tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material. Avtalet består av två delar:
 

  • Första delen innebär att kulturarvsinstitutionen får publicera sina digitaliserade bildarkiv och samlingar på webben. Den här delen av avtalet är baserad på en så kallad avtalslicens och innebär att alla bildupphovspersoner omfattas, även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt. I den här delen ingår även rätt att publicera upp till 120 enstaka bilder per år för att illustrera den publicerade bilddatabasen.
     
  • Andra delen handlar om publicering av fler enstaka bilder på webben utöver de 120 bilder som ingår i avtalslicensdelen. 

 

Det är fritt fram för Digisams medverkande myndigheter och institutioner att teckna enskilda bildavtal med Bildupphovsrätt. Även andra kulturarvsinstitutioner som använder skyddade bilder storskaligt i sin verksamhet är välkomna att teckna samma bildavtal.  

 

Rekommendationen innehåller även en prislista för de två användningsformerna som kan användas av de kulturarvsinstitutioner som uppskattar att de använder upp till 25 procent upphovsrättsligt skyddade bilder. Övriga institutioner kan följa rekommendationen men förhandlar då separat med Bildupphovsrätt om kostnaden.

 

Prisexempel: En institution som digitaliserar och lägger upp 50 000 bilder i en databas (varav ca 8% bedöms vara upphovsrättssskyddade) betalar 27 500 kronor per år. Institution som vill publicera 150-200 skyddade bilder per år på sin webbplats betalar 5 500 kronor.

 

 

Ladda ned avtalsblankett inkl prislista

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor

Erik Forslund, förhandlingschef Bildupphovsrätt

Tel: 08 - 545 533 93 erik.forslund [at] bildupphovsratt.se

 

*Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad verksamhet vid Riksantikvarieämbetet.