Licenser

@ Malin Gabriella Nordin, Foto: Erik Wåhlström

© Malin Gabriella Nordin, Foto: Erik Wåhlström

Använd bilder - Bildupphovsrätt hjälper dig att göra rätt

 

Om du vill återge ett eller flera verk i en trycksak eller digitalt krävs det nästan alltid tillstånd före publiceringen. Bildupphovsrätt hjälper dig att skaffa tillståndet som krävs för att få använda bilden i alla möjliga sammanhang. Vi företräder fler än 8 500 svenska och över 90 000 utländska upphovspersoner. Vi hjälper dig att göra rätt och ser till att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till.   

 

Bildupphovsrätt kan erbjuda flera olika lösningar för dig som vill använda bilder:

 

 
För dig som använder bilder ofta - bli avtalskund med bildlicens

För dig som använder bilder regelbundet är det enkelt och förmånligt att teckna ett avtal med Bildupphovsrätt. Med ett avtal betalar du en fast summa per år och slipper därmed söka tillstånd och betala för varje enskild bild du vill använda dig av. Du får istället en licens att använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. Vi kan i dagsläget erbjuda den typen av standardavtal till kommuner landsting konstföreningar muséer och konsthallar. Men avtal för fler branscher bland annat auktionshus och bostadsbolag är på gång så tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer eller är verksam i en annan bransch. Jag vill läsa mer om avtal.
 

Så här ansöker du om enstaka tillstånd

Du kanske vill använda en bild av ett konstverk till bokomslag, tryck på t-shirts, till din webbplats, på flygblad eller annat. Då kan du söka tillstånd hos oss, under förutsättning att vi företräder upphovspersonen. 

 

1. Undersök om upphovspersonen finns med i Bildupphovsrätts medlemsförteckning. (Här hittar du även medlemmar i systerorganisationer utomlands)

 

2. Om upphovspersonen är medlem: Fyll i och skicka in en ansökan om tillstånd till oss. Det finns olika blanketter för olika typer av tillstånd. Blanketter hämtar du här. 

 

3. Skicka in (e-posta) den ifyllda tillståndsblanketten till Bildupphovsrätt.

 

4. Vi behandlar ansökan om tillstånd så snart som möjligt. När Bildupphovsrätt har godkänt ansökan skickas ett skriftligt tillstånd och en faktura.
 

 

Det är viktigt att du får tillståndet godkänt i god tid före publicering eftersom rättigheten att sprida upphovsrättsliga verk ska inhämtas på förhand. Copyrightangivelse ( © ) ska göras enligt anvisning i tillståndet. I vår prislista kan du se vad ett tillstånd för en viss typ av användning kostar.

 

I regel går det snabbt att få tillstånd. Om Bildupphovsrätt måste kontakta upphovspersonen eller rättighetshavarna tar det dock längre tid. Detsamma gäller om förfrågan rör en ovanlig användning, om den ska använads till reklam eller om bilden måste beskäras eller förändras på annat sätt.
 

Skicka ansökan till Bildupphovsrätt i Sverige

E-post: tillstand [at] bildupphovsratt.se

Fax: 08-545 533 98

Brev:
Bildupphovsrätt i Sverige
Tillstånd
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

 

För rådgivning om tillstånd, hör av dig till tillstand [at] bildupphovsratt.se.