Om IV, Individuell visningsersättning

Sista anmälningsdag den 15 september! 

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun kyrkan ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. 

IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Konstnären har dock alltid kvar sin upphovsrätt även om verket (föremålet) är sålt.

För att få IV-ersättningen måste du registrera dina verk innan den 15 september varje år. De verk du registrerat tidigare är kvar i systemet och behöver inte skrivas in igen. Pengarna betalas ut lagom till jul.

 

Regler för individuell visningsersättning.

Så registrerar du uppgifterna för anmälan till IV

 

Har du frågor är du välkommen med dessa till iv(at)bildupphovsratt.se

 

 

 

Poängsystemet

Hur stor din ersättning blir beror på hur mycket verket såldes för. Om verket är beställt har även platsen där verket är placerat betydelse. Vilken stad spelar ingen roll men däremot hur synligt verket är. En tågstation ger till exempel mer än ett slutet rum på stadshuset. IV värderar hur många som har möjlighet att ta del av konstverket. 

Läs mer om poängsystemet här.

 

 

VANLIGA FRÅGOR OM IV-ERSÄTTNING

Att rapportera

Hur rapporterar jag IV? 

Logga in med BankID på IV-webben och fyll i de verk du vill anmäla där. På sidan finns två pdf-dokument dels ett regeldokument dels en enkel genomgång om hur uppgifterna ska fyllas i.  Läs dessa innan du börjar registrera.

 

 

Varför måste jag logga in med BankID? 

Bilduppphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din indentitet och dina pengar. Det registreras in över 1500 verk för IV varje år och har visat sig bli färre fel i rapporteringen om varje konstnär själv anmäler in korrekta uppgifter i systemet. Här är en lathund för hur man loggar in med BankID.

 

Min rapportering krånglar vad har jag gjort för fel?

Det vanligaste problemet är att man har klickat på knappen ”skicka rapport” innan man är helt klar med sin IV-rapportering för året. Så länge man bara sparar varje rad för sig så kan man gå tillbaka till rapporten och lägga till eller redigera redan inskrivna verk men om man klickar på ”skicka rapport” så är det att betrakta som att lägga en blankett i ett kuvert och posta på brevlådan – man kan inte längre göra några ändringar.

Kontakta iv[at]bildupphovsratt.se om du råkat skicka in din rapport för tidigt så låser vi upp den åt dig.

 

Hur vet jag vad ni har registrerat?

Det ser du när du loggar in på IV-webben med ditt BankID.

 

Får ni automatiskt uppgifter från Statens Konstråd /landstingen /kommunerna?

Nej det får vi inte.

 

Måste man skicka in alla uppgifter varje år?

Nej du behöver bara registrera kompletteringar och rättelser.

 

Måste man veta var verken är placerade?

Verkets placering är endast relevant när det är en beställning/gestaltning/uppdrag till en bestämd plats men alltså inte när verket är inköpt på till exempel en utställning (så kallad "lös konst").

 

Ska momsen vara med?

Nej.

 

Ägare

Vilka ägare omfattas?

 • Statliga kommunala och regionala (landsting) institutioner och bolag (ej statliga aktiebolag) samt kyrkor (om det är i lokaler eller områden tillgängliga för allmänheten) är godkända ägare.
 • För beställd konst (gestaltning/uppdrag) gäller dessutom att privata ägare inom vård skola och omsorg samt fastighetsbolag omfattas om ägare om verket är placerat där allmänheten har tillgång till det.
 • Privata företag och privatpersoner omfattas inte.
 • Ideella/medlems- föreningar/organisationer som till exempel konstföreningar ABF och LO omfattas inte.
 • Statliga aktiebolag omfattas inte.
 • Privata arbetsplatser konferensrum restauranger hotell och liknande platser omfattas inte.
 • Donationer omfattas normalt inte.

 

Villkor privata ägare

Från och med 2018 omfattas privata ägare inom vård skola och omsorg samt fastighetsbolag om verket är :

1. beställd konst (uppdrag/gestaltningar) och
2. placerad där allmänheten har tillgång till den.

 

Privata arbetsplatser konferensrum restauranger hotell och liknande platser omfattas fortfarande inte av IV. Lös konst omfattas inte heller av de utvidgade reglerna.

Privatpersoners köp av konst omfattas aldrig av IV oavsett placering.

 

Donationer och deponerade verk

Deponerade och/eller skänkta konstverk eller donationer omfattas generellt inte. Läs mer i dokumentet IV-regler.

 

Omfattas kyrkan som ägare?

Ja den liturgiska konsten kan anmälas för IV. Även den liturgiska brukskonsten omfattas från och med 2008 men tas då upp som ”lös konst” (även om det är en beställning). Läs mer i dokumentet IV-regler.

 

Räknas inköp i utlandet?

Nej.

 

Typ av verk

Finns det typer av verk eller annat som inte omfattas?

 • Scenografi utställnings- modellbyggen och vandringsutställningar.
 • Arkitektur design och formgivning.
 • Illustrationer/uppdrag som gjorts med mångfaldigande som syfte.
 • Konstverk som gjorts för exemplarframställning.
 • Kortvariga konsthändelser som till exempel is- gräs- och eldskulpturer. Minst ett års existens krävs.

 

Utbetalning

Går det att få retroaktiv ersättning?

Endast om det är felregistreringar från vår sida och då endast för föregående år. Rättelser ska inkomma till kansliet senast den 15 september året efter att fördelningen gjorts.

 

När betalas ersättningen ut?

Meddelande om din poäng och eventuella ersättning skickas ut i mitten på december. Pengarna betalas ut kring Lucia.

 

Det står fel kontonummer på rapporten jag har inte fått mina pengar vad gör jag?

Istället för att ringa till oss skicka ett mail och beskriv problemet till bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se. Om du har bytt kontonummer: skicka med personuppgifter samt gamla och nya kontonumret så undersöker vi problemet och återkommer så snart vi kan. 

 

Hur deklareras ersättningen?

Som momsfri inkomst.