Om IV, Individuell visningsersättning

Sista anmälningsdag den 15 september! 

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun kyrkan ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. 

IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Konstnären har dock alltid kvar sin upphovsrätt även om verket (föremålet) är sålt. 

 

För att få IV-ersättningen måste du registrera dina verk innan den 15 september varje år. De verk du registrerat tidigare är kvar i systemet och behöver inte skrivas in igen. Pengarna betalas ut lagom till jul.

 

 

Regler för individuell visningsersättning

Så registrerar du uppgifterna för anmälan till IV

 

 

 

 

 

Har du frågor är du välkommen med dessa till iv(at)bildupphovsratt.se

 

 

 

Poängsystemet

Hur stor din ersättning blir beror på hur mycket verket såldes för. Om verket är beställt har även platsen där verket är placerat betydelse. Vilken stad spelar ingen roll men däremot hur synligt verket är. En tågstation ger till exempel mer än ett slutet rum på stadshuset. IV värderar hur många som har möjlighet att ta del av konstverket. 

 

Poängsystemet

 

 

Tabellen "Beställd konst" gäller beställningar/utsmyckningar där verket kategoriserats. Till exempel får ett verk på ett torg kategori IV. Är priset då 300 000 = 8 poäng som multipliceras med kategori IV:s multiplikator 10 och poängen blir då 80.

 

 

Ett stort antal offentliga miljöer har kategoriserats av den tidigare IV-nämnden enligt dessa kriterier. Konstverkets placering är det enda kriteriet man bortser ifrån ortens storlek eller befolkningsantal. Det innebär att miljöer behandlas lika oavsett var i Sverige de finns. Det är en nödvändig generalisering.

 

 

Bildupphovsrätt räknar ihop poängen för varje sökande och fördelar med denna som bas tillgängliga medel.

Det finns en lägsta beloppsgräns om 500 kronor och en högsta om 42 000 kronor. Det innebär att man inte får ersättning under visst poängantal samt att man inte kan erhålla mer än ett högsta belopp oavsett poängantalet.

 

 

Vanliga frågor om IV-ersättning

När betalas ersättningen ut?

Meddelande om din poäng och eventuella ersättning skickas ut i mitten på december. Pengarna betalas ut kring Lucia.

 

Det står fel kontonummer på rapporten, jag har inte fått mina pengar, vad gör jag?

Istället för att ringa till oss, skicka ett mail och beskriv problemet till bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se Om du har bytt kontonummer: skicka med personuppgifter samt gamla och nya kontonumret så undersöker vi problemet och återkommer så snart vi kan. 

 

 

Varför måste jag logga in med BankID? 

Bilduppphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din indentitet och dina pengar. Det registreras in över 1500 verk för IV varje år och har visat sig bli färre fel i rapporteringen om varje konstnär själv anmäler in korrekta uppgifter i systemet. 

 

Hur vet jag vad ni har registrerat?

Det ser du när du loggar in på IV med ditt BankID.

 

Får ni automatiskt uppgifter från Statens Konstråd?

Nej det får vi inte.

 

Måste man veta var verken är placerade?

Verkets placering är endast relevant när det är en beställning till en bestämd plats men alltså inte när verket är inköpt på till exempel en utställning.

 

Finns det typer av verk eller annat som inte omfattas?

  • Ideella/medlems- föreningar/organisationer som till exempel konstföreningar, abf och lo.
  • Statliga aktiebolag.
  • Privat inköpta skulpturer som placerats ”ute på stan”.
  • Fastighetsbolag som endast har kommersiella lokaler.
  • Scenografi, utställnings-, modellbyggen och vandringsutställningar.
  • Arkitektur, design och formgivning.
  • Illustrationer/uppdrag som gjorts med mångfaldigande som syfte.
  • Konstverk som gjorts för exemplarframställning.
  • Kortvariga konsthändelser som till exempel is-, gräs- och eldskulpturer. Minst ett års existens krävs.

 

Ska momsen vara med?

Nej.

 

Omfattas kyrkan som ägare?

Ja. Den liturgiska brukskonsten omfattas från och med 2008 och tas då upp som ”lös konst”.

 

Måste man skicka in alla uppgifter varje år?

Nej du behöver bara registrera kompletteringar och rättelser.

 

Hur deklareras ersättningen?

Som momsfri inkomst.

 

Går det att få retroaktiv ersättning?

Endast om det är felregistreringar från vår sida.

 

Räknas inköp i utlandet?

Nej.

 

Min rapportering krånglar vad har jag gjort för fel?

Det vanligaste problemet är att man har klickat på knappen ”skicka rapport” innan man är helt klar med sin IV-rapportering för 2016. Så länge man bara sparar varje rad för sig så kan man gå tillbaka till rapporten och lägga till eller redigera redan inskrivna verk men om man klickar på ”skicka rapport” så är det att betrakta som att lägga en blankett i ett kuvert och posta på brevlådan – man kan inte längre göra några ändringar.

 

Kontakta iv[at]bildupphovsratt.se om du råkat skicka in din rapport för tidigt så låser vi upp den åt dig.
Glöm inte att trycka på ”skicka rapport” igen när du är helt klar med årets rapportering (absolut senast 15 september) – annars kommer inte dina verk med i årets fördelning!