Privatkopieringsersättningen

Trots att upphovsrättslagen ger upphovspersonerna full rätt att bestämma hur deras verk ska mångfaldigas, så får vem som helst, genom ett undantag i upphovsrättslagen, får kopiera bilder, litteratur, musik, film och tv från en laglig förlaga för eget bruk eller till sin familj och den närmaste vänkretsen.

 

Det är ett rimligt undantag och en av de mest betydelsefulla bestämmelserna i upphovsrättslagen, inte minst eftersom den tekniska utvecklingen gjort det så lätt att kopiera verk med bibehållen god kvalitet idag.

 

Men den utbredda privatkopieringen får konsekvenser för de sångare, musiker, kompositörer, dramatiker, skådespelare och andra som medverkar i de verk som kopieras och som inte får fullt betalt för sitt arbete. Privatkopiering sker, i större eller mindre grad, istället för att verken inköptes på vanligt sätt. Därför är det rimligt att kompensation utgår till upphovspersonerna vars verk kopieras.

 

Och detta är bakgrunden till att privatkopieringsersättningen införts – att den ska kompensera för det ekonomiska bortfall som den privata kopieringen medför. På detta sätt detta kan privatkopieringen tillåtas och vara generös utan att upphovspersonerna blir helt utan ersättning. Kompensationen ger visserligen inte samma pengar som en försäljning av det där albumet eller filmen hade gett, men är för många kulturskapare en viktig del av den totala möjligheten till försörjning.

 

I Sverige har vi ett teknikneutralt och flexibelt system för privatkopieringsersättningen som gör det möjligt att inkludera nya produkter i samma takt som de når marknaden. Lagstiftningen är helt klar på att produkter som kan användas för privatkopiering ska omfattas av systemet, det är bekräftat av flera svenska domar och samt av EU-domstolen. Det räcker med att en produkt kan användas för privatkopiering så ska den också omfattas av ersättningen. I svensk lag uttrycker man det som att produkten är ”särskilt ägnad” för privatkopiering, den är helt enkelt gjord för att man relativt enkelt ska kunna privatkopiera med den.

 

Copyswede, som administrerar privatkopieringsersättningen, har lång erfarenhet av att förhandla med branschen. En viktig förhandlingsfråga är ersättningsnivåerna, eftersom tillverkarna har rätt att få ersättningen justerad för de produkter som inte enbart används för kopiering. Ett exempel på en produkt som även används för andra funktioner är en smartphone.

 

Läs mer på Copyswedes hemsida