Vilka verk omfattas av följerätt?

Originalkonstverk

”Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovspersonen rätt till ersättning (följerätt) om någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden är säljare förmedlare eller köpare vid försäljningen. Med originalkonstverk avses:
1. konstverk som har utförts av konstnären själv eller
2. exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hans eller hennes tillstånd”.

26 n § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

 

Följande generella regler gäller för att följerätt ska utgå

  • Föremålet ska vara ett originalkonstverk som vidareförsäljs /förmedlas av någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden.
  • Vidareförsäljningen ska äga rum inom upphovsrättens giltighetstid. Upphovsrätten till ett verk varar i sjuttio år efter upphovspersonens dödsår. Se sidan fria konstnärer om du är osäker vilka år som gäller i nuläget.
  • Upphovspersonen ska vara ifrån ett EU/EES-land (medborgare eller stadigvarande vistas i) eller ett land med en motsvarande lagstiftning. Reglerna finns i den internationella upphovsrättsförordningen. För komplett lista med länder se sidan länder med följerätt.
  • Det klubbade priset (i konst- och antikhandel gäller försäljningspriset till kund exklusive moms) ska vara över 1/20 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2 kap. 6 och 7 §§). För aktuellt minimibelopp se sidan minimiförsäljningspris.

 

Brukskonsten och följerätten

Oftast är det givet om följerätt ska utgå på försäljningen av det specifika objektet eller inte men ibland kan en mer omfattande prövning behöva göras; det gäller i synnerhet när det handlar om brukskonst.  För att kunna göra en korrekt och tillfredsställande bedömning kan Bildupphovsrätt därför behöva inhämta information och uppgifter från upphovspersonen/rättighetshavaren om objektet – tillverkningssätt arbetsmetoder etc – för att kunna avgöra om följerätt ska utgå för objektet.
Om meningsskiljaktigheter om huruvida följerätt är berättigat för ett visst föremål uppstår är det upp till upphovspersonen/rättighetshavaren att förse Bildupphovsrätt med relevant underlag. I sista hand får man låta domstol avgöra.

Nedan har vi utformat riktlinjer som är tänkta att användas vid prövning av huruvida följerätt ska utgå för olika typer av brukskonstföremål; glas keramik möbler textilier och ädelmetaller.

 

Här kan du ladda ner en allmänt hållen vägledning för när följerätt bör utgå.