Vill du använda bilder?

Använd bilder - Bildupphovsrätt hjälper dig att göra rätt

 

Om du vill återge ett eller flera verk i en trycksak eller digitalt krävs det nästan alltid tillstånd före publiceringen. Bildupphovsrätt hjälper dig att skaffa tillståndet som krävs för att få använda bilden i alla möjliga sammanhang. Vi företräder fler än 8 500 svenska och över 90 000 utländska upphovspersoner. Vi hjälper dig att göra rätt och ser till att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till.   

 

Bildupphovsrätt kan erbjuda flera olika lösningar till dig som vill använda bilder:

 

För dig som använder bilder ofta - bli avtalskund med bildlicens

För dig som använder bilder regelbundet är det enkelt och förmånligt att teckna ett avtal med Bildupphovsrätt. Med ett avtal betalar du en fast summa per år och slipper därmed söka tillstånd och betala för varje enskild bild du vill använda dig av. Du får istället en licens att använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

Vi kan i dagsläget erbjuda den typen av standardavtal till kommuner landsting konstföreningar muséer och konsthallar. Men avtal för fler branscher bland annat auktionshus och bostadsbolag är på gång så tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer eller är verksam i en annan bransch. Jag vill läsa mer om avtal.

 

 

Så här ansöker du om enstaka tillstånd

Du kanske vill använda en bild av ett konstverk till bokomslag tryck på t-shirts till din webbplats på flygblad eller annat. Då kan du söka tillstånd hos oss under förutsättning att vi företräder upphovspersonen. Sök tillstånd 

 

 

Redovisa följerätt

När du som är konsthandlare säljer ett konstverk har upphovspersonen rätt till en liten del av försäljningspriset – det kallas följerätt eller droit de suite. Du som är handlare ska redovisa ersättningen till Bildupphovsrätt vi fördelar ersättningen till konstnärerna eller deras arvingar. Mer om följerätt 

 

Vanliga frågor och svar för bildanvändare