Använder din verksamhet mycket bilder på konst?

Kvinna sitter i rum och tittar på konst. Foto: Adobe Stock/EUGENI_FOTO

För museer som återger konstverk regelbundet är det förmånligt att ingå avtal med Bildupphovsrätt. Avtal gör det enklare och säkrare att hantera bildrättigheter. Med avtal blir det i längden dessutom avsevärt billigare än att ansöka om tillstånd och betala ersättning bild för bild. Genom att teckna avtal med Bildupphovrätt bidrar museet också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

  Årslicens - Utvalda verk

  Passar ett museum som till exempel:

  • Har behov av att löpande använda konstverk i verksamheten digitalt, sociala medier och/eller i tryckt form
  • Då och då framställer broschyrer kataloger vykort affischer och andra trycksaker
  • Har för avsikt att presentera utvalda konstverk digitalt
  • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
  • Använder flera olika digitala plattformar

  Årslicens - Samling

  Passar ett museum som till exempel:

  • Digitaliserar sin konstsamling i en databas oavsett hur många som ha tillgång till den
  • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på museets webbplats
  • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt
  • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen

  1.

  Första delen innebär att kulturarvsinstitutionen får publicera sina digitaliserade bildarkiv och samlingar på webben. Den här delen av avtalet är baserad på en så kallad avtalslicens och innebär att alla bildupphovspersoner omfattas, även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt. I den här delen ingår även rätt att publicera upp till 120 enstaka bilder per år för att illustrera den publicerade bilddatabasen.

  2.

  Andra delen handlar om publicering av fler enstaka bilder på webben utöver de 120 bilder som ingår i avtalslicensdelen. 

  För kommuner och landsting som satsar på kultur och kostnadseffektivt vill publicera konst på webben, i trycksaker eller digitalisera sin konstsamling har Bildupphovsrätt skapat fördelaktiga avtal. 

  Med en avtalad bildlicens betalar man ett fast belopp per år för att använda obegränsat med bilder till ett mycket lägre pris än den kostnad det innebär att söka tillstånd per bild. Du redovisar vilka verk du använt - vi ser till att bildrättigheterna är klarerade och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

  Genom att teckna avtal med Bildupphovsrätt bidrar kommunen också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

  Hand håller ett kamerafilter mot havslinje

  Bildlicens för löpande publicering: Kommun - Utvalda verk

   

  Det här avtalet passar en kommun som till exempel:
   

  • Vill dela bilder för kulturellt ändamål på sina sociala medierkonton
  • Önskar att löpande återge konstverk i verksamheten i tryckt form och digitalt
  • Då och då framställer broschyrer kataloger annonser och andra trycksaker
  • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
  • Använder flera olika digitala plattformar
  • Vill underlätta för kommunalt museum att skaffa rättigheter

  Du behöver inte beställa hem ett avtal. Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

  Bildlicens för samlingar: Kommun - Samling

   

  Detta avtal passar en kommun som till exempel:
   

  • Digitaliserar kommunens konstsamling i en databas
  • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på kommunens webbplats
  • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
  • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt
  • Vill underlätta för kommunalt museum att skaffa rättigheter till digital bildbank

   

  Du behöver inte beställa hem ett avtal. Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

  Närbild konstnärs händer med penslar ©kolotype/ Adobe Stock

  Avtal gör det enklare och säkrare att hantera bildrättigheter. Med ett Bildupphovsrätt-avtal blir det i längden dessutom avsevärt billigare än att ansöka om tillstånd och betala ersättning bild för bild. Genom att teckna avtal med Bildupphovsrätt bidrar bildanvändaren också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

  Utvalda verk

  Passar ett landsting eller en region som till exempel

  • Har behov av att löpande återge konstverk i verksamheten i tryckt form och digitalt
  • Då och då framställer broschyrer kataloger och andra trycksaker
  • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
  • Använder flera olika digitala plattformar

  Samling

  Passar en region som till exempel

  • Digitaliserar landstingets/regionens konstsamling i en databas
  • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på landstinget eller regionens webbplats
  • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
  • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt

  För dig som vill öka din försäljning med hjälp av bilder är det både enklare och mer förmånligt att teckna ett avtal med Bildupphovsrätt. Den som är avtalskund behöver inte ansöka om tillstånd och betala inför varje enskild bildåtergivning. Du kan till ett bra pris få tillstånd att använda obegränsat med bilder samtidigt som det är ett säkrare sätt att hantera bildrättigheter. 

  Konsthandlare med stor, färgrik målning i guldram © auremar / Adobe Stock

  Den som är avtalskund behöver inte ansöka om tillstånd och betala inför varje enskild bildåtergivning. Du kan till ett bra pris få tillstånd att använda de bilder du behöver samtidigt som det är ett säkrare sätt att hantera bildrättigheter. Även om dina behov är att använda endast ett begränsat antal verk på ett visst sätt kan vi hjälpa dig med ett skräddarsytt avtal.

  Penslar i burk i konstnärsateljé

  För att göra det enklare och billigare för konstföreningar har vi i samarbete med Sveriges Konstföreningar tagit fram ett särskilt anpassat bildlicensavtal. Avtalet är förmånligt och passar föreningar som använder bilder regelbundet. Med ett avtal betalar ni en fast summa per år och slipper därmed söka tillstånd och betala för varje enskild bild ni vill använda er av. Ni får istället en licens att använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

  Med en avtalad bildlicens betalar man ett fast belopp per år för att använda obegränsat med bilder till ett mycket lägre pris än den kostnad det innebär att söka tillstånd per bild. Avtalskunder redovisar, till skillnad från enstaka användare, i efterhand vilka verk som använts under föregående år. 

  Registrera löpande

  Rapporteringssystemet är öppet mellan oktober pågående redovisningsår till 31 mars året efter själva bildanvändningen. Skapa gärna en lista på de bilder som används för en enklare redovisning. Missade redovisningar leder till att upphovspersonerna inte får den ersättning de har rätt till.   

  1. 

  Logga in med användarnamn och lösenord på vår redovisningswebb 

  2.

  Klicka på Ny, döp din lista och spara. Om du redan påbörjat en löpande redovisning väljer du Påbörjade och väljer aktuell lista. 

  3.

  Redovisa namn på varje upphovsperson du använt ett verk av. Om samma bild/verk har visats flera gånger, t ex på både startsida på webb, textsida på webb samt på Facebook och en trycksak skriver du in Antal 4.

  4.

  När redovisningen är klar skickar du in den. Om inga bilder/verk alls har använts föregående år måste du ändå skicka in din rapport. Då väljer du Skicka tom rapport