Använder din verksamhet mycket bilder på konst?

Muséer och konsthallar använder ofta bilder på upphovsrättsskyddad konst i sin kommunikation. Med en årslicens blir det enklare, säkrare och billigare att hantera bildrättigheter. Att köpa enkellicens och betala ersättning bild för bild blir både dyrt och tidskrävande. Genom att skaffa en årslicens hos Bildupphovrätt bidrar museet också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

Årslicens - Utvalda verk

Passar ett museum som till exempel:

 • Har behov av att löpande använda konstverk i verksamheten; digitalt, sociala medier och/eller i tryckt form
 • Då och då framställer broschyrer, kataloger, vykort, affischer och andra trycksaker som ej är till försäljning. Produkter till försäljning kräver enkellicens.
 • Har för avsikt att presentera utvalda konstverk digitalt
 • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
 • Använder flera olika digitala plattformar

Årslicens - Samling

Passar ett museum som till exempel:

 • Digitaliserar sin konstsamling i en databas oavsett hur många som har tillgång till den
 • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på muséets webbplats
 • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt
 • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen

Satsar er kommun på kultur och publicerar konst på webben? Med en årslicens kan ni fylla både webb och trycksaker med konst till ett fast pris!

Det blir en mycket lägre kostnad och smidigare än att köpa enkellicens vid varje enskild tillfälle. Ni redovisar vilka verk ni använt - vi ser till att bildrättigheterna är klarerade och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

Pictogram absrtrakt staty som står bredvid träd

Årslicens för löpande publicering: Kommun - Utvalda verk

Det här avtalet passar en kommun som till exempel:

 

 • Vill dela bilder för kulturellt ändamål på sociala medier
 • Löpande återger konstverk i verksamheten i tryckt form och digitalt
 • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
 • Använder flera olika digitala plattformar


Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

Årslicens för samlingar: Kommun - Samling

Denna modell passar en kommun som till exempel:
 

 • Digitaliserar kommunens konstsamling i en databas
 • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på kommunens webbplats
 • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
 • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt

Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

Avtal gör det enklare och säkrare att hantera bildrättigheter. Med ett Bildupphovsrätt-avtal blir det i längden dessutom avsevärt billigare än att ansöka om tillstånd och betala ersättning bild för bild. Genom att teckna avtal med Bildupphovsrätt bidrar bildanvändaren också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

Utvalda verk

Passar ett landsting eller en region som till exempel

 • Har behov av att löpande återge konstverk i verksamheten i tryckt form och digitalt
 • Då och då framställer broschyrer kataloger och andra trycksaker
 • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
 • Använder flera olika digitala plattformar

Samling

Passar en region som till exempel

 • Digitaliserar landstingets/regionens konstsamling i en databas
 • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på landstinget eller regionens webbplats
 • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
 • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt

För dig som vill öka din försäljning med hjälp av bilder är det både enklare och mer förmånligt att teckna ett avtal med Bildupphovsrätt. Den som är avtalskund behöver inte ansöka om tillstånd och betala inför varje enskild bildåtergivning. Du kan till ett bra pris få tillstånd att använda obegränsat med bilder samtidigt som det är ett säkrare sätt att hantera bildrättigheter. 

Pictogram en auktionsklubba i en tavelram

Den som är avtalskund behöver inte ansöka om tillstånd och betala inför varje enskild bildåtergivning. Du kan till ett bra pris få tillstånd att använda de bilder du behöver samtidigt som det är ett säkrare sätt att hantera bildrättigheter. Även om dina behov är att använda endast ett begränsat antal verk på ett visst sätt kan vi hjälpa dig med ett skräddarsytt avtal.

Penslar i burk i konstnärsateljé

För att göra det enklare och billigare för konstföreningar har vi i samarbete med Sveriges Konstföreningar tagit fram ett särskilt anpassat bildlicensavtal. Avtalet är förmånligt och passar föreningar som använder bilder regelbundet. Med ett avtal betalar ni en fast summa per år och slipper därmed söka tillstånd och betala för varje enskild bild ni vill använda er av. Ni får istället en licens att använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

1.

Första delen innebär att kulturarvsinstitutionen får publicera sina digitaliserade bildarkiv och samlingar på webben. Den här delen av avtalet är baserad på en så kallad avtalslicens och innebär att alla bildupphovspersoner omfattas, även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt. I den här delen ingår även rätt att publicera upp till 120 enstaka bilder per år för att illustrera den publicerade bilddatabasen.

2.

Andra delen handlar om publicering av fler enstaka bilder på webben utöver de 120 bilder som ingår i avtalslicensdelen. 

Med en avtalad bildlicens betalar man ett fast belopp per år för att använda obegränsat med bilder till ett mycket lägre pris än den kostnad det innebär att söka tillstånd per bild. Avtalskunder redovisar, till skillnad från enstaka användare, i efterhand vilka verk som använts under föregående år. 

Registrera löpande

Rapporteringssystemet är öppet mellan oktober pågående redovisningsår till 31 mars året efter själva bildanvändningen. Skapa gärna en lista på de bilder som används för en enklare redovisning. Missade redovisningar leder till att upphovspersonerna inte får den ersättning de har rätt till.   

1. 

Logga in med användarnamn och lösenord på vår

2.

Klicka på Ny, döp din lista och spara. Om du redan påbörjat en löpande redovisning väljer du Påbörjade och väljer aktuell lista. 

3.

Redovisa namn på varje upphovsperson du använt ett verk av. Om samma bild/verk har visats flera gånger, t ex på både startsida på webb, textsida på webb samt på Facebook och en trycksak skriver du in Antal 4.

4.

När redovisningen är klar skickar du in den. Om inga bilder/verk alls har använts föregående år måste du ändå skicka in din rapport. Då väljer du Skicka tom rapport