Auktion, konsthandel & Följerätt

Bildupphovsrätt erbjuder en bred service för auktionshus och professionella konsthandlare. Utöver de licenser vi kan ordna för företag som använder bilder i sin verksamhet är vi även den aktör som administrerar samt har stor kunskap om följerätt i Sverige.  

 

Behöver du bildlicens?

Många väljer att publicera bilder av sålda föremål på sin webbplats eller i marknadsföringen. Verken kan vara skyddade av upphovsrätt och då behövs tillstånd för publiceringen. Vi hjälper dig att ha koll på bildrättigheterna. Läs mer om hur du blir avtalskund.   

 

Gör rätt - redovisa följerätt

Alla gallerier, auktionshus eller professionella konsthandlare som säljer vidare upphovsrättsskyddad konst på andrahandsmarknaden är enligt lag skyldiga att rapportera in sina försäljningar till Bildupphovsrätt. Redovisningen ska lämnas minst en gång per år och omfatta all den ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår. Vi kan reglerna och hjälper er att göra rätt med följerätt.

 

När du som är konsthandlare säljer ett konstverk för minst 2 275 kronor (2018) har upphovspersonen rätt till en liten del av försäljningspriset, ca 5%  – det kallas följerätt (alt Droit de suite eller Resale rights). Syftet med följerätten är att stärka bildkonstnärernas ekonomi genom att ge dem rätt till en del av det ekonomiska utbyte som handeln med deras verk skapar.

 

Vilka verk gäller det för?

Följerätt gäller originalkonstverk som har utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hens tillstånd. Det kan vara målningar, collage, teckningar, litografier, skulpturer, keramisk konst, glaskonst, fotografiska verk, smycken och brukskonst med mera. Folder med regler finns att skriva ut som PDF här. 

 

Behöver du rådgivning inför försäljning eller är osäker på vilka föremål som omfattas? Tveka inte att kontakta oss. Vi kan också erbjuda föreläsningar för anställda eller hela företag.

 

När redovisas följerätt?

Redovisning sker 4 gånger varje år, senast 6 veckor efter utgånget kvartal om ingenting annat avtalats med Bildupphovsrätt.

 

Om ingen ersättningsgrundande försäljning har ägt rum ska en ”noll-redovisning” skickas in, med samma intervall. Absolut senast den 1 april ska föregående kalenderår redovisas till Bildupphovsrätt oavsett om någon försäljning har skett eller inte.

 

Hur redovisas följerätt?

Redovisning sker normalt 4 gånger varje år, senast 6 veckor efter utgånget kvartal. Om ingen ersättningsgrundande försäljning har ägt rum ska en ”noll-redovisning” skickas in, med samma intervall.

 

Med redovisningen som underlag ställer Bildupphovsrätt, ut en faktura till det redovisande företaget. Fakturan har 20 dagars betalningsvillkor.

 

Om Bildupphovsrätt inte begärt redovisning är den yrkesmässigt verksamma inom konsthandeln skyldig att själv lämna redovisning över ett kalenderår, senast 1 april varje år. Det sker första gången 1 april 2019 och omfattar hela 2018.

 

Vad händer om man inte redovisar?

Dröjsmålsränta ska betalas efter den 1 maj, om den ersättningsskyldige inte betalat föregående års följerättsersättning.

Om redovisning inte lämnas eller innehåller medvetet felaktiga uppgifter lämnas kan Bildupphovsrätt tvingas vidta rättsliga åtgärder.

 

Konstnärerna får pengarna 

Bildupphovsrätt betalar ut följerättsersättningen till både svenska och utländska konstnärer oavsett om de är medlemmar eller inte. Upphovspersonen måste vara ifrån ett EU/EES-land (medborgare, eller stadigvarande vistas i) eller ett land med en motsvarande lagstiftning. Om konstnären är död går pengarna till dennes arvingar/rättighetshavare.

 

 

 

 

Regler, lagstiftning, prislistor och annat om följerätt hittar du här under fliken juridik och fakta i menyn. 

 


Åsa Andersson, rådgivare följerätt

asa.andersson [at] bildupphovsratt.se