Avtal för kommuner

  

 

Enklare och billigare med avtal

För kommuner och landsting som satsar på kultur och kostnadseffektivt vill publicera konst på 
webben i trycksaker eller digitalisera sin konstsamling har Bildupphovsrätt skapat fördelaktiga avtal. Med en avtalad bildlicens betalar man ett fast belopp per år för att använda obegränsat med bilder till ett mycket lägre pris än den kostnad det innebär att söka tillstånd per bild. Du redovisar vilka verk du använt - vi ser till att bildrättigheterna är klarerade och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

Genom att teckna avtal med Bildupphovsrätt bidrar kommunen också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

 

Två sorters avtal

Bildupphovsrätt erbjuder två sorters avtal som är särskilt anpassade för kommuner: Kommun – Utvalda verk och Kommun – Samling. Genom att teckna det eller de avtal som passar verksamheten underlättas det dagliga arbetet då kommunen får de rättigheter att återge konstverk som behövs. Avtalen kan även omfatta kommunala museer och konsthallar. För kommuner med mer än 250 000 invånare används inte dessa avtal eftersom storleken normalt kräver speciallösningar för en effektiv redovisning. Kontakta Bildupphovsrätt för mer information om detta.

Här nedan kan du hämta avtalsblanketter och mer fakta om avtal för kommuner.

 

Faktablad avtal för kommun

 

Bildlicens för löpande publicering: Kommun - Utvalda verk

Det här avtalet passar en kommun som till exempel:
 

 • Vill dela bilder för kulturellt ändamål på sina sociala medierkonton
 • Önskar att löpande återge konstverk i verksamheten i tryckt form och digitalt
 • Då och då framställer broschyrer kataloger annonser och andra trycksaker
 • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
 • Använder flera olika digitala plattformar
 • Vill underlätta för kommunalt museum att skaffa rättigheter

 

 

Du behöver inte beställa hem ett avtal. Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

 

Avtalet Kommun – Utvalda verk 

Avtalsvillkor Kommun - Utvalda verk

 

Bildlicens för samlingar: Kommun - Samling

Detta avtal passar en kommun som till exempel:
 

 • Digitaliserar kommunens konstsamling i en databas
 • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på kommunens webbplats
 • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
 • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt
 • Vill underlätta för kommunalt museum att skaffa rättigheter till digital bildbank

 

Du behöver inte beställa hem ett avtal. Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

 

Avtalet Kommun – Samling
Avtalsvillkor Kommun - Samling

 

 
 

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Anna-Carin Mörner är kontaktperson för kommuner, konstkonsulenter och andra avtalskunder.

Tel 08 545 533 94 eller e-post anna-carin.morner[at]bildupphovsratt.se
 

© foto: Joakim de Groot