Avtal för konstföreningar

För att göra det enklare och billigare för konstföreningar har vi i samarbete med Sveriges Konstföreningar tagit fram ett särskilt anpassat bildlicensavtal. Avtalet är förmånligt och passar föreningar som använder bilder regelbundet. Med ett avtal betalar ni en fast summa per år och slipper därmed söka tillstånd och betala för varje enskild bild ni vill använda er av. Ni får istället en licens att använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

Fakta om avtalet

  • Konstförening med avtal får återge obegränsat med konstverk av Bildupphovsrätts medlemmar på bland annat föreningens webbplats, intranät, i trycksaker samt föreningens sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr och Youtube omfattas).
  • Konstföreningen betalar ett årligt belopp som bestäms utifrån antal medlemmar i föreningen.
  • Redovisning av återgivna konstverk görs i efterhand via Bildupphovsrätts digitala redovisningssystem med ett förenklat förfaringssätt.
  • Om ingen bildanvändning skett under det gångna avtalsåret reduceras priset för kommande år med 80%.
  • Avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp.

 

 

Ansökningsblankett för konstföreningar

Avtalsvillkor för konstföreningar

Faktablad - Avtal för konstföreningar

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Anna-Carin Mörner är kontaktperson för konstföreningar och andra avtalskunder.

Tel 08 545 533 94 eller e-post anna-carin.morner[at]bildupphovsratt.se

 

© foto: Joakim de Groot