Avtal för landsting/region

Enklare och billigare med avtal
För landsting och regioner som återger konstverk regelbundet är det förmånligt att ingå avtal med Bildupphovsrätt. Avtal gör det enklare och säkrare att hantera bildrättigheter. Med ett Bildupphovsrätt-avtal blir det i längden dessutom avsevärt billigare än att ansöka om tillstånd och betala ersättning bild för bild. Genom att teckna avtal med Bildupphovsrätt bidrar bildanvändaren också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.
 
Två sorters avtal
Bildupphovsrätt erbjuder två sorters avtal som är särskilt anpassade för landsting och regioner: Landsting – Utvalda verk och Landsting – Samling. Genom att teckna det eller de avtal som passar verksamheten underlättas det dagliga arbetet då landstinget eller regionen får de rättigheter att återge konstverk som behövs. Här hittar du ett faktablad avtal för landsting.

 

 

Här nedan kan du hämta avtalsblanketter ochmer fakta om avtal för landsting och regioner.
 
Avtalet Landsting – Utvalda verk
Avtalsvillkor Landsting - Utvalda verk

Passar ett landsting eller en region som till exempel

  • Har behov av att löpande återge konstverk i verksamheten i tryckt form och digitalt
  • Då och då framställer broschyrer kataloger och andra trycksaker
  • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
  • Använder flera olika digitala plattformar

 
Avtalet Landsting – Samling
Avtalsvillkor Landsting – Samling

Passar en kommun som till exempel

  • Digitaliserar landstingets/regionens konstsamling i en databas
  • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på landstinget eller regionens webbplats
  • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
  • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt