Avtal med SVT/UR

Bildupphovsrätts avtal med SVT/UR

Bildupphovsrätt i Sverige har ett avtal med SVT/UR om användning av bilder i deras utsändning av program. Avtalet innehåller tre delar:

 

  • Utsändning. Avtalet omfattar både medlem och ickemedlem (avtalslicens).
  • SVT Play och UR Play. Avtalet omfattar både medlemmar och icke-medlemmar (avtalslicens).
  • Enstaka bilder på SVT och UR hemsidor alltså inte program i play-tjänsterna omfattar endast individmedlemmar.

 

SVT/UR betalar en årlig summa för samtliga nyttjanden av alla upphovspersoners bilder för utsändning samt en årlig summa för användning av individmedlemmarnas bilder för play-tjänster. 

 

Utsändning. Med utsändning menas en vanlig utsändning till antenner som mottas direkt i hemmen genom en tv. SVT/UR har enligt avtalet rätt att reprisera programmet i 30 dagar från första utsändningen.

 

Play innebär att programmet som utsänts laddas upp i form av en datafil på en server och att allmänheten via internet kan se programmet (spela upp datafilen) på den egna datorn på den dag och tid man själv väljer. Programmet får enligt avtalet finnas tillgänglig på servern under 6 månader från utsändningen.

 

Enstaka bilder på hemsidor. Bilder som SVT/UR använder på sina hemsidor i programinformation eller för andra syften. SVT/UR ska reglera ersättningen för denna typ av användning direkt med den enskilde upphovspersonen om denne inte är medlem i Bildupphovsrätt då det ska regleras med Bildupphovsrätt. På sidan Prislista kan du ladda ner en lista med aktuella priser.
 

Bildupphovsrätt har dessutom ett avtal med SVT som omfattar verk som är delar av en studiomiljö. Exempel på det kan vara upphovsrättsligt skyddad vas som är med i dekoren i ett morgonprogram. Avtalet reglerar verk som används i dekor eller som rekvisita. Här finns information om dekor och rekvisita.

 

Läs hela avtalet med SVT/UR här

 

Fördelningsregler

Bildupphovsrätt i Sverige erhåller den avtalade ersättningen två gånger per år och fördelar den enligt särskilda fördelningsregler. Ersättningen från SVT/UR fördelas två gånger om året i november (gäller första halvåret) och maj (gäller andra halvåret).

Är du upphovsperson och har rätt till ersättning brukar utbetalningen ligga på i storleksordning en tusenlapp per verk och utbetalning.
 

Detta får du inte ersättning för

Innan ett verk återges i tv krävs i regel tillstånd från upphovspersonen eller Bildupphovsrätt. Det gäller inte om förfogandet är av ”underordnad betydelse” med hänsyn till filmen eller tv-programmets innehåll (20 § upphovsrättslagen) något som till exempel gäller verk i bakgrunden vid intervjuer. Undantag gäller även för konstverk som förekommer i bakgrunden eller ingår som en oväsentlig del av en bild.

Radio och tv har även rätt att fritt rapportera om aktuella händelser till exempel pågående utställningar (25 § upphovsrättslagen).

 

Brukskonst visad i tv

 

Om brukskonstföremål ingår i bakgrunden i arrangerade studiomiljöer i program såsom tv:s morgonsändningar eller liknande soffprogram har du rätt till ersättning. Det kan vara i form av en skål en vas eller något annat som är med som dekor eller rekvisita i programmet. Du söker ersättning från Bildupphovsrätt genom att skicka in en särskild blankett där du talar om i vilka program dina verk varit med i och omfattningen av visningen. Du kan söka för visningen löpande under året. Vi samlar ihop ansökningarna och gör en fördelning vid utgången av varje år. Visningen ska ha ägt rum i Sveriges Television.

 

BEGÄRAN OM ERSÄTTNING FÖR VISNING AV  BILDER I SVT/UR 

För dig som är upphovsperson och har sett dina verk i TV.

 

Bilder i tv-program. 

Avser visning av bilder i tv-program visade i tv eller via tv-bolagets playtjänst.

 

Bilder i tv-program på webben.

Avser enstaka verk publicerade på tv-bolags webbsidor. Visning av bilder i program i playtjänster redovisas på blanketten Bilder i tv-program (ovan).

 

Ansökningsblankett för ersättning vid visning av brukskonst i SVT/UR

Avser verk som används som rekvisita och/eller dekor i tv-program. 

 

Om en direkt visning av ditt verk har ägt rum utan att ersättning betalats via Bildupphovsrätt eller SVT kan du kontakta Bildupphovsrätt för hjälp. Vänd dig till Anastasiya Deleva anastasiya.deleva [at] bildupphovsratt.se.