Avtalskund med årslicens - Så redovisar du bildanvändning

Med en avtalad bildlicens betalar man ett fast belopp per år för att använda obegränsat med bilder till ett mycket lägre pris än den kostnad det innebär att söka tillstånd per bild. Avtalskunder redovisar, till skillnad från enstaka användare, i efterhand vilka verk som använts under föregående år. 

 

 

Registrera löpande

Rapporteringssystemet är öppet mellan oktober pågående redovisningsår till 31 mars året efter själva bildanvändningen. Skapa gärna en lista på de bilder som används för en enklare redovisning. Missade redovisningar leder till att upphovspersonerna inte får den ersättning de har rätt till.   

 

 

Så här går redovisningen till:

 

1. Logga in med användarnamn och lösenord på vår redovisningswebb 

 

2. Klicka på Ny, döp din lista och spara. Om du redan påbörjat en löpande redovisning väljer du Påbörjade och väljer aktuell lista. 

 

3. Redovisa namn på varje upphovsperson du använt ett verk av. Om samma bild/verk har visats flera gånger, t ex på både startsida på webb, textsida på webb samt på Facebook och en trycksak skriver du in Antal 4.

  

4. När redovisningen är klar skickar du in den. Om inga bilder/verk alls har använts föregående år måste du ändå skicka in din rapport. Då väljer du Skicka tom rapport

 

5. Klart! 

 

 

Detaljerad instruktion

 

Här kan du se en instruktionsvideo (kommer snart)

 

Här kan du skriva ut en detaljerad manual (PDF för utskrift)

 
 

Frågor och svar om bildredovisningen

 

Q: Jag behöver ett nytt lösenord, hur gör jag? 

A: Du kan beställa ett nytt genom att maila till oss, se adress längre ned på sidan. 

 

Q: Jag kommer inte in i den påbörjade redovisningen. Konstnärerna sparas inte trots att jag gör rätt.

A: Redovisningen har avbrutits på grund av för lång inaktivitet. Logga in igen och hämta redovisningen under ”Påbörjade”.

 

Q: Vi är flera personer som redovisar under samma kund. Går det bra att skicka flera redovisningar under samma avtal?

A: Ja det går bra.

 

Q: Vi har flera avtalstyper. Går det att göra en redovisning för alla avtal?

A: Nej, alla avtalstyper är kopplade till olika prislistor. Redovisa under respektive avtal.

 

Q: Går det att ändra i en inskickad redovisning?

A: Det går inte att ändra i redan inskickade redovisningar. Gäller det tillägg i redovisningen så går det

bra att skicka in tilläggen i en ny redovisning.

 

Övriga frågor, kontakta: kr[at]bildupphovsratt.se