Beställning av medlemsavtal

All information om medlemskap finns på sidan Bli medlem i Bildupphovsrätt

Om du har ärvt rättigheter, läs igenom informationen här innan du ansöker.

 

 

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig behöver Bildupphovsrätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). En detaljerad förteckning över hur dina personuppgifter behandlas och för vilket ändamål finns att läsa i sin helhet i vår integritetspolicy.

 
 
 
 
 
 
Jag söker medlemskap för