Vi gör det enklare att använda bilder!

Bilder skapar värde

Vill du använda en bild av ett verk i tryck eller digitalt?

Då behöver du en licens. Här hjälper vi dig!

En väl fungerande upphovsrätt är central för att yrkesverksamma bildskapare ska kunna försörja sig på sina skapande insatser.

Bildupphovsrätt företräder över 145 000 bildskapare över hela världen. Vi utfärdar licenser så att du kan använda deras verk.

Kugghjul i solnedgång Foto:BillionPhotos.com/Adobe Stock

Vi är länken mellan dig och bildskaparen

Genom oss får bildskaparen betalt för sitt arbete

Vad kostar det?

Det du betalar för bildanvändning är ingen skatt eller avgift - det är dina favoritkonstnärers lön.

TV-apparater

1.

Undersök om upphovspersonen finns med i Bildupphovsrätts medlemslista

2.

Om upphovspersonen är medlem, kan vi i de flesta fall utfärda en licens. I vår prislista ser du vad den kommer att kosta.

3.

Efter att du kontrollerat priset fyller du i och skickar in en beställning av enkellicens till oss. Vi behöver olika information beroende på vad du ska använda bilden till.

Auktionshus, konsthallar och gallerier

Alla på konstmarknaden måste redovisa följerätt till oss

Vi hjälper dig

Alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare förmedlare eller köpare är enligt lagen skyldiga att redovisa ersättningsgrundande försäljningar till Bildupphovsrätt. Redovisningen ska lämnas minst en gång per år och omfatta all den ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår.