Använder din verksamhet mycket bilder på konst?

Skaffa årslicens hos Bildupphovsrätt

Använd nästan så mycket konstbilder du vill till ett fast pris

Enklare och förmånligare

Med en årslicens betalar du en fast summa per år och slipper köpa enkellicens för varje enskild bild du vill använda. Du får använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris, året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till.

Vi har lösningar för olika typer av verksamhet och omfattning. Passar du in på någon av våra färdiga lösningar nedan? Om inte, kontakta oss gärna! Vi utvecklar hela tiden vårt utbud av årslicenser.

Muséer och konsthallar använder ofta bilder på upphovsrättsskyddad konst i sin kommunikation. Att köpa enkellicens och betala ersättning bild för bild blir både dyrt och tidskrävande. Genom att skaffa en årslicens hos Bildupphovrätt bidrar museet också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

  Årslicens - Utvalda verk

  Passar ett museum som till exempel:

  • Har behov av att löpande använda konstverk i verksamheten; digitalt, sociala medier och/eller i tryckt form
  • Då och då framställer broschyrer, kataloger, vykort, affischer och andra trycksaker som ej är till försäljning. Produkter till försäljning kräver enkellicens.
  • Har för avsikt att presentera utvalda konstverk digitalt
  • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
  • Använder flera olika digitala plattformar

  Årslicens - Samling

  Passar ett museum som till exempel:

  • Digitaliserar sin konstsamling i en databas oavsett hur många som har tillgång till den
  • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på muséets webbplats
  • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt
  • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen

  Satsar er kommun på kultur och publicerar konst på webben? Med en årslicens kan ni fylla både webb och trycksaker med konst till ett fast pris!

  Det blir en mycket lägre kostnad och smidigare än att köpa enkellicens vid varje enskild tillfälle. Ni redovisar vilka verk ni använt - vi ser till att bildrättigheterna är klarerade och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

  Pictogram absrtrakt staty som står bredvid träd

  Årslicens för löpande publicering: Kommun - Utvalda verk

  Den här årslicensen passar en kommun som till exempel:

  • Vill dela bilder för kulturellt ändamål på sociala medier
  • Löpande återger konstverk i verksamheten i icke-kommersiell tryckt form och digitalt
  • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
  • Använder flera olika digitala plattformar


  Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

  Årslicens för samlingar: Kommun - Samling

  Denna modell passar en kommun som till exempel:

  • Digitaliserar kommunens konstsamling i en databas
  • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på kommunens webbplats
  • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
  • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt

  Skriv ut avtalet här nedan underteckna och skicka in per post eller e-post.

  Årslicens gör det enklare och säkrare att hantera bildrättigheter. Med en Bildupphovsrätt-licens blir det i längden dessutom avsevärt billigare än att ansöka om tillstånd och betala ersättning bild för bild. Med en årslicens bidrar bildanvändaren också till att främja konsten och stärka konstnärernas roll i Sverige.

  Utvalda verk

  Passar en region som till exempel

  • Har behov av att löpande återge konstverk i verksamheten i tryckt form och digitalt
  • Då och då framställer icke-kommersiella broschyrer kataloger och andra trycksaker
  • Föredrar en fast kostnad för bildrättigheter
  • Använder flera olika digitala plattformar

  Samling

  Passar en region som till exempel

  • Digitaliserar regionens konstsamling i en databas
  • Vill låta allmänheten söka bland konstverk i en digital bildbank på regionens webbplats
  • Har behov av att skaffa bildrättigheterna till samtliga konstverk i samlingen
  • Har ett intranät där personalen har tillgång till samlingen digitalt
  Penslar i burk i konstnärsateljé

  För att göra det enklare och billigare för konstföreningar har vi i samarbete med Sveriges Konstföreningar tagit fram en särskild årslicens. Avtalet är förmånligt och passar föreningar som använder bilder regelbundet. Med en årslicens betalar ni en fast summa per år och slipper därmed söka tillstånd och betala för varje enskild bild ni vill använda er av. Ni får istället en licens att använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. 

  • Konstförening med avtal får återge obegränsat med konstverk av Bildupphovsrätts medlemmar på bland annat föreningens webbplats, intranät, i trycksaker samt föreningens sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr och Youtube omfattas).
  • Konstföreningen betalar ett årligt belopp som bestäms utifrån antal medlemmar i föreningen.
  • Redovisning av återgivna konstverk görs i efterhand via Bildupphovsrätts digitala redovisningssystem med ett förenklat förfaringssätt.
  • Om ingen bildanvändning skett under det gångna avtalsåret reduceras priset för kommande år med 80%.
  • Avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp.
  Priser för årslicens
  medlemsantal pris per år
  -50 530 kr
  -100 890 kr
  -200 1 500 kr
  -300 1 890 kr
  -400 2 190 kr
  -500 2 500 kr
  -1 000 3 100 kr
  -1 500 3 900 kr
  -2 500 5 750 kr
  -3 000 7 590 kr

  Priserna är angivna exklusive moms.

  Årslicenser för auktionshus och konsthandel

  Publicerar ni bilder på sålda föremål på er webbplats?

  Vi hjälper er med tillstånd för publiceringarna!

  För dig som vill öka din försäljning med hjälp av bilder är det både enklare och mer förmånligt att teckna en årslicens med Bildupphovsrätt. Med en sådan behöver du inte ansöka om tillstånd och betala per bild. Du kan till ett bra pris få tillstånd att använda obegränsat med bilder samtidigt som det är ett säkrare sätt att hantera bildrättigheter. 

  Många auktionshus och konsthandlare väljer att publicera bilder på sålda föremål på sin webbplats. Dessa föremål till exempel konstverk kan vara skyddade av upphovsrätt och då behövs tillstånd för publiceringen. 

  Tveka inte att kontakta oss om du vill teckna avtal eller diskutera de alternativ som finns.

  Pictogram en auktionsklubba i en tavelram

  Enklare och mer förmånligt med årslicens

  Bildupphovsrätt har arbetat fram ett bildlicensavtal särskilt anpassat för dig som driver auktionsverksamhet eller annan handel med konst. En nyhet är att det nu innefattar viss användning i sociala medier och marknadsföring. 

  Med årslicens behöver du inte ansöka om tillstånd och betala inför varje enskild bildåtergivning. Du kan till ett bra pris få tillstånd att använda de bilder du behöver samtidigt som det är ett säkrare sätt att hantera bildrättigheter. Även om dina behov är att använda endast ett begränsat antal verk på ett visst sätt kan vi hjälpa dig med ett skräddarsytt avtal.

  Många väljer att publicera bilder sin webbplats, i trycksaker eller på det officiella kontot på sociala medier. Bilderna kan vara skyddade av upphovsrätt och då behövs tillstånd för publiceringen. 

  Enklare och mer förmånligt för användare med årslicens

  För dig som vill använda bilder i din verksamhet är det både enklare och mer förmånligt att teckna en årslicens med Bildupphovsrätt. Du kan till ett bra pris få tillstånd att använda de bilder du behöver samtidigt som det är ett säkrare sätt att hantera bildrättigheter. Även om dina behov är att använda endast ett begränsat antal verk på ett visst sätt kan vi hjälpa dig med ett skräddarsytt avtal.

  Årslicens för dig som använder bilder i din verksamhet

  Vad kostar det?

  Välkommen att kontakta oss om du vill teckna en bildlicens eller diskutera de olika alternativ som finns. Vi tillämpar lägre pris för icke-kommersiella användare. 

  juridik@bildupphovsratt.se

  Behöver institutionerna förhandla med fler företrädare för bildskapare eller är Bildupphovsrätts avtal heltäckande?

  I föreningen Bonus Copyright Access finns etablerade organisationer samlade som tillsammans företräder samtliga bildskapare i Sverige. Det är genom Bonus Copyright Access och Bildupphovsrätt ni kan få de licenser som krävs för att bedriva er verksamhet i enlighet med upphovsrättslagens bestämmelser. 

  Avtalen nedan är konstruerade så att de tillsammans är heltäckande och ni slipper därmed förhandla med enstaka organisationer som företräder få medlemmar till antalet.  

  • För skolkopiering (inkluderande digital användning) 42 c § upphovsrättslagen, föreligger redan avtal mellan Bonus Copyright Access och landets samtliga kommuner och regioner. Det avtalet täcker alla rättighetshavare som kan komma att beröras av undervisningsverksamhet, inga ytterligare avtal behövs. Läs mer på http://www.bonuscopyright.se/pages/Utbildning 

   

  • Avseende kopiering för information inom verksamheten, 42 b § upphovsrättslagen, erbjuder Bonus Copyright Access likaså ett avtal som innefattar all relevant användning för er organisation/institution. Även detta avtal är heltäckande avseende de rättigheter som er verksamhet behöver avtala till sig. Läs mer på http://www.bonuscopyright.se/pages/Arbetsplatslicens 

   

  • Digitalisering av bilder inom området för kulturarv. Bildupphovsrätt och DIGISAM har träffat ett standardavtal som möjliggör digitalisering av bilder. För blandade förlagor, såsom tidningar och tidskrifter, kan avtal tecknas med Bonus Copyright Access. För konstsamlingarna finns de relevanta avtalen hos Bildupphovsrätt.

  Med en årslicens betalar man ett fast belopp per år för att använda obegränsat med bilder till ett mycket lägre pris än den kostnad det innebär att söka tillstånd per bild. Licenstagare redovisar, till skillnad från enstaka användare, i efterhand vilka verk som använts under föregående år. 

  Registrera löpande

  Rapporteringssystemet är öppet mellan oktober pågående redovisningsår till 31 mars året efter själva bildanvändningen. Skapa gärna en lista på de bilder som används för en enklare redovisning. Missade redovisningar leder till att upphovspersonerna inte får den ersättning de har rätt till.   

  Så här redovisar du

  1. Logga in med användarnamn och lösenord på vår

  2. Klicka på Ny, döp din lista och spara. Om du redan påbörjat en löpande redovisning väljer du Påbörjade och väljer aktuell lista. 

  3. Redovisa namn på varje upphovsperson du använt ett verk av. Om samma bild/verk har visats flera gånger, t ex på både startsida på webb, textsida på webb samt på Facebook och en trycksak skriver du in Antal 4.

  4. När redovisningen är klar skickar du in den. Om inga bilder/verk alls har använts föregående år måste du ändå skicka in din rapport. Då väljer du Skicka tom rapport

  Frågor och svar om bildredovisningen

  Övriga frågor, kontakta:kr@bildupphovsratt.se 

  1.

  Första delen innebär att kulturarvsinstitutionen får publicera sina digitaliserade bildarkiv och samlingar på webben. Den här delen av avtalet är baserad på en så kallad avtalslicens och innebär att alla bildupphovspersoner omfattas, även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt. I den här delen ingår även rätt att publicera upp till 120 enstaka bilder per år för att illustrera den publicerade bilddatabasen.

  2.

  Andra delen handlar om publicering av fler enstaka bilder på webben utöver de 120 bilder som ingår i avtalslicensdelen. 

  Det är fritt fram för Digisams medverkande myndigheter och institutioner att teckna enskilda bildavtal med Bildupphovsrätt. Även andra kulturarvsinstitutioner som använder skyddade bilder storskaligt i sin verksamhet är välkomna att teckna samma bildavtal.  

   

  Rekommendationen innehåller även en prislista för de två användningsformerna som kan användas av de kulturarvsinstitutioner som uppskattar att de använder upp till 25 procent upphovsrättsligt skyddade bilder. Övriga institutioner kan följa rekommendationen men förhandlar då separat med Bildupphovsrätt om kostnaden.

  Prisexempel: En institution som digitaliserar och lägger upp 50 000 bilder i en databas (varav ca 8% bedöms vara upphovsrättssskyddade) betalar 27 500 kronor per år. Institution som vill publicera 150-200 skyddade bilder per år på sin webbplats betalar 5 500 kronor.

  *Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad verksamhet vid Riksantikvarieämbetet.