Ja, jag vill köpa en licens för bildanvändning!

Fyll i formuläret via länken intill

Har du inte fått svar från oss inom en vecka så har vi många ärenden att hantera - om ärendet brådskar så hör då av dig igen med det datum då du senast behöver ha licensen till enkellicens@bildupphovsratt.se 

For application forms in English, please scroll down.   

Allmänna villkor som är bra att känna till för licensiering

1. Verk får ej beskäras eller på annat sätt förändras utan särskilt tillstånd från Bildupphovsrätt.

2. Skriftligt tillstånd från Bildupphovsrätt krävs innan återgivning kan ske.

3. Copyright måste anges på produktionen så som den är angiven i villkorstexten.

4. Bildupphovsrätt kommer begära in ett friexemplar av produktionen.

5. Tillstånd gäller det antal exemplar som anges i licensen och för framställning inom 24 sammanhängande månader, om inte annat anges. Därefter skall nytt tillstånd sökas för ytterligare framställning av exemplar. Angivet antal för framtagen produktion får naturligtvis säljas ut.

6. Om beviljat tillstånd inte nyttjas uttas 20% av fakturerat belopp i administrativ avgift. Det ska i så fall meddelas Bildupphovsrätt skriftligt inom en månad efter tillståndet utfärdats.

Du är alltid välkommen med frågor om din ansökan till tillstand@bildupphovsratt.se

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt!