Ja, jag vill köpa en licens för bildanvändning!

För att kunna utfärda en licens behöver vi uppgifter om hur du kommer att använda bilden.

 

För dig som vill publicera en bild digitalt eller i en trycksak, exempelvis:

✔bok ✔läromedel ✔organisationstidning ✔utställningskatalog  
✔e-bok ✔tidskrift ✔informationstrycksak ✔konvolut/omslag  

 

Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig inom en vecka.

För att köpa enkellicens för annan bildanvändning - använd blanketterna nedan. Eller skicka uppgifterna som efterfrågas i ett vanligt mejl till enkellicens [at] bildupphovsratt.se 

1.

Verk får ej beskäras eller på annat sätt förändras utan särskilt tillstånd från Bildupphovsrätt.

4.

Bildupphovsrätt kommer begära in ett friexemplar av produktionen.

2.

Skriftligt tillstånd från Bildupphovsrätt krävs innan återgivning kan ske.

5.

Tillstånd gäller det antal exemplar som anges i licensen och för framställning inom 24 sammanhängande månader, om inte annat anges. Därefter skall nytt tillstånd sökas för ytterligare framställning av exemplar. Angivet antal för framtagen produktion får naturligtvis säljas ut.

3.

Copyright måste anges på produktionen så som den är angiven i villkorstexten.

6.

Om beviljat tillstånd ej nyttjas uttas 20% av fakturerat belopp i administrativ avgift. Det ska i så fall meddelas Bildupphovsrätt skriftligt inom en månad efter tillståndet utfärdats.