Prislista enkellicens

Vetenskaplig framställning, egen utgivning i samband med utställning, kulturtidskrift, föreningsutskick

I tryckt eller digitalt format

Vid köp av licens för både digital och tryckt publicering anges totala antalet och beloppet nedan räknas upp med 1,3

Antal mottagare eller,
vid tryck, antal exemplar
Inlaga, placering på sidan Omslag, konvolut
  mindre del dominerande framsida baksida
< 500 550 kr 700 kr 1 500 kr 1 050 kr
< 1 000 650 kr 850 kr 1 800 kr 1 250 kr
< 3 000 850 kr 1 050 kr 2 300 kr 1 700 kr
< 5 000 1 050 kr 1 250 kr 2 700 kr 1 850 kr

Vid många publiceringar, högre upplaga, se prislistan för böcker ovan.

Framsida avhandling, ej förvärvssyfte, < 500 exemplar: 900 kronor

Nyhetsarkiv

För nyhetsarkiv eller bildarkiv tecknar du inte en enkellicens, ut ett samlingsavtal som betalas per år.

Antal verk per år  Pris per år 
< 300 150 kr / verk / år - dock lägst 1500 kronor
< 500 44 700 kr
< 1 000 48 600 kr
< 2 000 56 000 kr

Vid frågor om nyhetsarkiv kontakta avtal@bilduppovsratt.se

Tryck på produkter

Vykort, affischer, magneter, brickor, textil, porslin och liknande

Vid tryck på produkter rådgör vi med konstnären eller rättighetshavare och behöver därför en kort beskrivning över produktionen, samt layout där vi får en tydlig bild av den slutliga produktionen, tillsammans med din ansökan.

Vid ett godkännande räknas 14% på fastställt konsumentpris X antal. 

Dock utgår minimipriser till exempel vid få exemplar: 2 000 kronor för tryck i maxstorlek 25 x 35 cm och minst 4 000 kronor vid större format.

Enstaka exemplar

Exemplaret makuleras efter visningstidens slut.

Framställning av enstaka exemplar för visning (till exempel i utställning)

3 950 kr per verk och utställningsperiod

Vid framställning av exemplar rådgör vi med konstnären eller rättighetshavare och behöver därför en kort beskrivning över produktionen, samt layout där vi får en tydlig bild av den slutliga produkten, tillsammans med din ansökan. 

Visning av verk på digital plattform

icke-kommersiell

Antal verk per år Pris per år Pris per varje
ytterligare verk
1 verk 1 500 kr + 250 kr
10 verk 3 750 kr + 80 kr

Visning av verk på kommersiell webbplats

Från 3 300 kr per verk/år.

Pris beror på exponering och sammanhang. Bedömning görs i varje enskilt fall.