Bildupphovsrätts medlemslista

© Sophia Wallgren /Bildupphovsrätt 2018

Vill du använda bilder?

Klicka på bilden ovan ↑ och gör en sökning i Bildupphovsrätts medlemslista. Med hjälp av vår service kan du få rättigheter att använda verk av nära 100000 svenska och utländska upphovspersoner.  

Ett antal av de utländska medlemmarna som förekommer i förteckningen omfattas inte av Bildupphovsrätts generella avtal med museer, kommuner, landsting, konstföreningar, auktionshus och tidningar. För dessa upphovspersoner krävs ett särskilt tillstånd från Bildupphovsrätt före publicering. Se vilka i listan till höger. 

Listor i pdf-format

Bildupphovsrätt's medlemslista (inkl utland) 

Medlemsmatrikel, individuella medlemmar

 

Lista över medlemmar som inte omfattas av Bildupphovrätt i Sveriges avtal 

Medlemmar som inte omfattas av avtal