Bildupphovsrätts medlemslista

© Sophia Wallgren /Bildupphovsrätt 2018

Vill du använda bilder?

Med hjälp av vår service kan du få rättigheter att använda verk av nära 100 000 svenska och utländska upphovspersoner. Börja med att göra en sökning i Bildupphovsrätts medlemslista. klicka på bilden ovan eller sök i PDF till höger. 

 

Ett antal av de utländska medlemmarna som förekommer i förteckningen omfattas inte av Bildupphovsrätts generella avtal med museer, kommuner, landsting, konstföreningar, auktionshus och tidningar. För dessa upphovspersoner krävs ett särskilt tillstånd från Bildupphovsrätt före publicering. Se vilka i listan till höger. 

Listor i pdf-format

Bildupphovsrätt's medlemslista (inkl utland) 

Medlemsmatrikel, individuella medlemmar

 

Lista över medlemmar som inte omfattas av Bildupphovrätt i Sveriges avtal 

Medlemmar som inte omfattas av avtal