Bildupphovsrätts medlemslista

© Sophia Wallgren /Bildupphovsrätt 2018

Vill du använda bilder?

Klicka på bilden ovan ↑ och gör en sökning i Bildupphovsrätts medlemslista. Tänk på att vara noggrann med stavningen av namnet du söker på.

Med hjälp av vår service kan du få rättigheter att använda verk av nära 100000 svenska och utländska upphovspersoner.  

Ett antal av de utländska medlemmarna som förekommer i förteckningen omfattas inte av Bildupphovsrätts generella avtal med museer, kommuner, landsting, konstföreningar, auktionshus och tidningar. För dessa upphovspersoner krävs ett särskilt tillstånd från Bildupphovsrätt före publicering. Se vilka i listan till höger. 

Listor i pdf-format

Lista över medlemmar som inte omfattas av Bildupphovrätt i Sveriges avtal 

Medlemmar som inte omfattas av avtal

Lista över medlemmar med särskild copyright-angivelse.

Medlemmar med särskild copyright-angivelse.