Bli medlem

Du som är upphovsperson eller som ärvt rättigheter inom bildområdet kan bli medlem i Bildupphovsrätt. Ett medlemskap innebär att Bildupphovsrätt kan utfärda licenser för din räkning i Sverige och utomlands. Bildupphovsrätt bevakar också dina rättigheter. Använder någon dina verk utan tillstånd får du grundläggande juridisk hjälp.

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse och tar inte ut någon medlemsavgift. Istället görs ett administrationsavdrag i samband med utbetalning av ersättning. Administrationsavdraget fastställs av Bildupphovsrätts årsstämma och varierar mellan olika ersättningar. Läs mer här. 

Observera att du kan ta emot ett flertal av de ersättningar vi hanterar utan att vara medlem.

För dig som är upphovsperson

Logga in med hjälp av BankID och fyll i en digital medlemsansökan.

När kan du ansöka om/få ersättning via Bildupphovsrätt?

 
När ditt verk harMedlemmarAlla bildskapare
...publicerats i tidningar och böcker kan du registrera dig för IR

...sålts till kommun, region, stat  eller kyrka kan du ha rätt till IV

...visats i något program på SVT/UR

…vidaresänts i vissa kanaler

...sålts vidare i konstbranschen kan du ha rätt till följerättsersättning

...har publicerats i DN, GP, Elle eller ett stort antal andra tidningar

...visats i någon annan kanal än SVT

...licensierats av oss till bokomslag, trycksaker, webbplatser, i film, i reklam eller annat (förutsätter medlemskap)

Alla som är upphovspersoner eller rättighetsinnehavare inom bildområdet kan bli medlemmar. Bland våra medlemmar finns bland annat konstnärer, konsthantverkare, brukskonstnärer, (konst-)fotografer, designers, illustratörer och rättighetshavare efter sådana upphovspersoner. Bildupphovsrätt gör ingen bedömning av de som ansöker om medlemskap utan alla innehavare av upphovsrätt är välkomna. 

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till dig gör vi istället ett administrationsavdrag på det belopp som tillfaller dig (som max 20%). Administrationsavdraget fastställs av Bildupphovsrätts årsstämma och varierar mellan olika ersättningar. Du kan läsa om dessa här. Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse, avdraget görs för att täcka våra verksamhetskostnader.

Avtalet mellan Bildupphovsrätt och dig reglerar vad Bildupphovsrätt åtar sig att göra. I flera viktiga avseenden innebär det att vi träder in i ditt ställe. Till exempel kan vi utfärda tillstånd när någon vill använda dina verk. I vissa fall måste vi fråga dig först om du tycker användning är okej. I till exempel reklam, politiska eller religiösa sammanhang.

 

I Bildupphovsrätts uppdrag ingår att bevaka din ekonomiska och ideella rätt när verk används på bland annat följande områden:
 

  • Inspelning och visning av verk i tv och på film.
  • Reproduktion av verk i trycksaker, presentationer, på webbplatser och liknande.
  • Återgivning av verk i annan teknik, till exempel som dekoration på porslin eller textiler.
  • Samla in ersättning, till exempel reproduktionsarvoden och vidareförsäljningsavgifter (följerätt).
  • Ingripa mot olovliga nyttjanden av verk.
  • På områden där avtalslicens gäller enligt upphovsrättslagen.
  • Fördela vissa offentligrättsliga ersättningar.

 

Bildupphovsrätt ska agera självständigt och verka för att du som är upphovsperson får bästa möjliga villkor när verk används. 

Den som är fotograf och illustratör har ofta kunder inom tidningar, tidskrifter, förlag och liknande där avtal görs direkt om upphovsrätten och vidareanvändning. Där har alltså Bildupphovsrätt mer begränsade möjligheter att bevaka bildrättigheter. 

Ja. Bildupphovrätt ingår i ett internationellt nätverk av organisationer som genom ömsesidiga avtal garanterar bevakning av sina medlemmars rättigheter även i utlandet. Hänvisa utlandsförfrågningar till oss så sköter vi kontakterna och ser till att du får betalt.

Du kan själv ge tillstånd till användning av dina verk, så länge det inte syftar till att ge användaren en ekonomisk vinst. Det har ingen betydelse om användaren driver en ideell eller kommersiell verksamhet, det tillstånd du ger ska inte vara tänkt att ge användaren ekonomisk vinst, som till exempel reklam gör. Om du själv ger tillstånd att använda dina verk, meddela Bildupphovsrätt så att vi kan notera det. 

Ja, du kan återta vissa delar av uppdraget genom att till exempel instruera oss att inte ge licens till vissa ändamål eller att inte innefatta dig i somliga typer av avtal. Du kan också bestämma om ditt avtal ska gälla i ett eller flera EES-länder.  

Du som är rättighetshavare kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Det måste göras skriftligen (per post eller e-post) och uppsägningstid är sex månader. 

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening. Det innebär att du har vissa bestämda rättigheter som regleras i föreningens stadgar. Stadgarna är formulerade så att Bildupphovsrätt kan organisera både individer och organisationer som medlemmar.

Du hittar stadgarna här.

Foto: Anton Östlund/Agent Molly. Bilden är beskuren.

Upphovsrätten är en borg som skydd för vårt skapande, som i sin tur stärker samhället.

- ERNST BILLGREN
Konstnär och medlem i Bildupphovsrätt

Foto: Patrick Olsson. Bilden är beskuren.

Konsten, musiken och litteraturen är samhällets själsliga och intellektuella näring. Allt som kan göras för att trygga kulturskaparnas förutsättningar måste göras, för alla medborgares skull.

AK von Malmborg
bildkonstnär och medlem sedan 2014

Foto: Jonas Malmström. Bilden är beskuren.

Kreatören är den sårbara länken i näringskedjan och behöver all support hen kan få.

Cilla Ramnek
konstnär och medlem i Bildupphovsrätt 

Foto: Ida Gavois. Bilden är beskuren.

Det känns tryggt att ha en organisation i ryggen som håller koll på min upphovsrätt. Så kan jag fokusera på skapandet.

Mandi Gavois
Bildkonstnär, fotografi och installation.
Medlem sedan 2009.