6 starka skäl att bli medlem

Upphovsrätten är en borg som skydd för vårt skapande, som i sin tur stärker samhället.

- ERNST BILLGREN
Konstnär och medlem i Bildupphovsrätt

1. Mer tid att skapa

Upphovsrätt kan vara komplicerat och att klarera rättigheter kan vara tidskrävande. Som medlem överlåter du det administrativa arbetet till oss. Vi har kompentensen som behövs för att dina rättigheter ska respekteras och du få den ersättning du har rätt till när dina verk används.

2. Möjlighet att tjäna pengar

Många av våra medlemmar får utbetalningar regelbundet. Oavsett om beloppen är stora eller små – de flesta ser utbetalningarna är en välkommen extrainkomst.

3. Internationell representation

Det är svårt som konstnär att följa upp sina rättigheter utomlands. Som medlem i Bildupphovsrätt representeras du av våra systerorganisationer över hela världen.

4. Rådgivning och stöd

Om du har frågor om dina egna rättigheter eller andra upphovsrättsfrågor kan du som medlem använda vår rådgivningstjänst.

5. Det är gratis

Det är gratis att bli medlem i Bildupphovsrätt. När vi samlar in ersättningar till dig kommer vi att dra av en del för att täcka våra administrativa kostnader.

6. Förhandlingsstyrka

Att förhandla rättigheter på egen hand kan vara en stor utmaning. Bildupphovsrätt är en välkänd organisation med 20 års erfarenhet av licensiering av bilder och representerar nästan 10 000 bildskapare i Sverige och runt 145 000 konstnärer över hela världen. Som medlem hjälper du att stärka bildskaparnas rättigheter

För dig som är upphovsperson

Logga in med hjälp av BankID och fyll i en digital medlemsansökan.

Konsten, musiken och litteraturen är samhällets själsliga och intellektuella näring. Allt som kan göras för att trygga kulturskaparnas förutsättningar måste göras, för alla medborgares skull.

AK von Malmborg
bildkonstnär och medlem sedan 2014

Juridiska muskler

Vi har juridisk expertis som om behov finns kan hjälpa till om dina verk skulle användas på ett sätt som inte har avtalats med Bildupphovsrätt. 

Hand håller kamera ©smolaw11/ Adobe Stock

Vi förhandlar åt dig

Vi förhandlar löpande och tecknar avtal med stora aktörer som t ex SVT, UR, dagspress och Sveriges Tidskrifter så att du ska få skälig ersättning när dina verk finns med i deras produkter. Detsamma gäller myndigheter, museer, kulturarvsinstitutioner, kommuner och andra som vill visa bilder. Vi granskar deras produkter och ser till att du får betalt om du är med. 

Vi sköter kundkontakter

Vi tar hand om förfrågningar när någon vill använda ditt verk i Sverige eller utomlands, skriver avtal med användaren och utfärdar tillstånd. Vi bevakar att ditt namn anges, att ditt verk inte förvanskas och ser till att du får betalt. 

Kreatören är den sårbara länken i näringskedjan och behöver all support hen kan få.

Cilla Ramnek
konstnär och medlem i Bildupphovsrätt 

Frågor och svar om medlemskap

Alla som är upphovspersoner eller rättighetsinnehavare inom bildområdet kan bli medlemmar. Bland våra medlemmar finns bland annat konstnärer, konsthantverkare, brukskonstnärer, (konst-)fotografer, designers, illustratörer och rättighetshavare efter sådana upphovspersoner. Bildupphovsrätt gör ingen bedömning av de som ansöker om medlemskap utan alla innehavare av upphovsrätt är välkomna. 

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till dig gör vi istället ett administrationsavdrag på det belopp som tillfaller dig (som max 20%). Administrationsavdraget fastställs av Bildupphovsrätts årsstämma och varierar mellan olika ersättningar. Du kan läsa om dessa här. Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse, avdraget görs för att täcka våra verksamhetskostnader.

Avtalet mellan Bildupphovsrätt och dig reglerar vad Bildupphovsrätt åtar sig att göra. I flera viktiga avseenden innebär det att vi träder in i ditt ställe. Till exempel kan vi utfärda tillstånd när någon vill använda dina verk. I vissa fall måste vi fråga dig först om du tycker användning är okej. I till exempel reklam, politiska eller religiösa sammanhang.

 

I Bildupphovsrätts uppdrag ingår att bevaka din ekonomiska och ideella rätt när verk används på bland annat följande områden:
 

  • Inspelning och visning av verk i tv och på film.
  • Reproduktion av verk i trycksaker, presentationer, på webbplatser och liknande.
  • Återgivning av verk i annan teknik, till exempel som dekoration på porslin eller textiler.
  • Samla in ersättning, till exempel reproduktionsarvoden och vidareförsäljningsavgifter (följerätt).
  • Ingripa mot olovliga nyttjanden av verk.
  • På områden där avtalslicens gäller enligt upphovsrättslagen.
  • Fördela vissa offentligrättsliga ersättningar.

 

Bildupphovsrätt ska agera självständigt och verka för att du som är upphovsperson får bästa möjliga villkor när verk används. 

Den som är fotograf och illustratör har ofta kunder inom tidningar, tidskrifter, förlag och liknande där avtal görs direkt om upphovsrätten och vidareanvändning. Där har alltså Bildupphovsrätt mer begränsade möjligheter att bevaka bildrättigheter. 

Ja. Bildupphovrätt ingår i ett internationellt nätverk av organisationer som genom ömsesidiga avtal garanterar bevakning av sina medlemmars rättigheter även i utlandet. Hänvisa utlandsförfrågningar till oss så sköter vi kontakterna och ser till att du får betalt.

Du kan själv ge tillstånd till användning av dina verk, så länge det inte syftar till att ge användaren en ekonomisk vinst. Det har ingen betydelse om användaren driver en ideell eller kommersiell verksamhet, det tillstånd du ger ska inte vara tänkt att ge användaren ekonomisk vinst, som till exempel reklam gör. Om du själv ger tillstånd att använda dina verk, meddela Bildupphovsrätt så att vi kan notera det. 

Ja, du kan återta vissa delar av uppdraget genom att till exempel instruera oss att inte ge licens till vissa ändamål eller att inte innefatta dig i somliga typer av avtal. Du kan också bestämma om ditt avtal ska gälla i ett eller flera EES-länder.  

Du som är rättighetshavare kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Det måste göras skriftligen (per post eller e-post) och uppsägningstid är sex månader. 

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening. Det innebär att du har vissa bestämda rättigheter som regleras i föreningens stadgar. Stadgarna är formulerade så att Bildupphovsrätt kan organisera både individer och organisationer som medlemmar.

Du hittar stadgarna här.

Få betalt för din upphovsrätt genom vår service

När ditt verk har Medlemmar Alla bildskapare
...publicerats i tidningar och böcker kan du registrera dig för IR
...sålts till kommun, region, stat  eller kyrka kan du ha rätt till IV
...visats i något program på SVT/UR
...visats i någon annan kanal än SVT
...sålts vidare i konstbranschen kan du ha rätt till följerättsersättning
...när ditt verk har publicerats i DN, GP, Elle eller ett stort antal andra tidningar finns en ersättning utöver IR
...visats i någon annan kanal än SVT
...använts till bokomslag, trycksaker, webbplatser, i film, i reklam eller till andra produkter som vi licensierar

Det känns tryggt att ha en organisation i ryggen som håller koll på min upphovsrätt. Så kan jag fokusera på skapandet.

Mandi Gavois
Bildkonstnär, fotografi och installation.
Medlem sedan 2009.

1.

Vi tar hand om förfrågningar när någon vill använda ditt verk i Sverige eller utomlands, skriver avtal med användaren och utfärdar tillstånd. Vi bevakar att ditt namn anges, att ditt verk inte förvanskas och ser till att du får betalt. 

2.

Vi har juridisk expertis som om behov finns kan hjälpa till om dina verk skulle användas på ett sätt som inte har avtalats med Bildupphovsrätt. 

3.

Vi förhandlar löpande och tecknar avtal med stora aktörer som t ex SVT, UR, dagspress och Sveriges Tidskrifter så att du ska få skälig ersättning när dina verk finns med i deras produkter. Detsamma gäller myndigheter, museer, kulturarvsinstitutioner, kommuner och andra som vill visa bilder. Vi granskar deras produkter och ser till att du får betalt om du är med.