Bli medlem i Bildupphovsrätt

Välkommen att bli medlem i Bildupphovsrätt

 

Bildupphovsrätt i Sverige drivs utan vinstintresse. Föreningen företräder nära 130 000 bild- och formkonstnärer, tecknare, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form i hela världen. Vi skapar avtal för ersättning och ser till att bildskapare får betalt när deras verk används. 

 

 

Det här får du som är medlem
 

 • Vi tar hand om förfrågningar när någon vill använda ditt verk i Sverige eller utomlands, skriver avtal med användaren och utfärdar tillstånd. Vi bevakar att ditt namn anges, att ditt verk inte förvanskas och ser till att du får betalt. 
   
 • Vi har juridisk expertis som om behov finns kan hjälpa till om dina verk skulle användas på ett sätt som inte har avtalats med Bildupphovsrätt. 
   
 • Vi förhandlar löpande och tecknar avtal med stora aktörer som t ex SVT, UR, dagspress och Sveriges Tidskrifter så att du ska få skälig ersättning när dina verk finns med i deras produkter. Detsamma gäller myndigheter, museer, kulturarvsinstitutioner, kommuner och andra som vill visa bilder. Vi granskar deras produkter och ser till att du får betalt om du är med. 

Så här går du med

Beställ ett medlemsavtal med hjälp av detta formulär. Efter att vi mottagit din beställning skickar vi dig avtalet (i två exemplar), stadgar och information om medlemskapet till dig.

 

Frågor och svar om medlemskap i Bildupphovsrätt

 

Vem kan bli medlem?

Alla som är upphovspersoner eller rättighetsinnehavare inom bildområdet kan bli medlemmar. Bland våra medlemmar finns bland annat konstnärer, konsthantverkare, brukskonstnärer, (konst-)fotografer, designers, illustratörer och rättighetshavare efter sådana upphovspersoner. Bildupphovsrätt gör ingen bedömning av de som ansöker om medlemskap utan alla innehavare av upphovsrätt är välkomna. 

 

Hur mycket kostar det att vara medlem?

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till dig gör vi istället ett administrationsavdrag på det belopp som tillfaller dig (som max 20%). Administrationsavdraget fastställs av Bildupphovsrätts årsstämma och varierar mellan olika ersättningar. Du kan läsa om dessa här. Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse, avdraget görs för att täcka våra verksamhetskostnader.

 

Vad innebär det när jag skriver på medlemsavtal?

Avtalet mellan Bildupphovsrätt och dig reglerar vad Bildupphovsrätt åtar sig att göra. I flera viktiga avseenden innebär det att vi träder in i ditt ställe. Till exempel kan vi utfärda tillstånd när någon vill använda dina verk. I vissa fall måste vi fråga dig först om du tycker användning är okej. I till exempel reklam, politiska eller religiösa sammanhang.

 

I Bildupphovsrätts uppdrag ingår att bevaka din ekonomiska och ideella rätt när verk används på bland annat följande områden:
 

 • Inspelning och visning av verk i tv och på film.
 • Reproduktion av verk i trycksaker, presentationer, på webbplatser och liknande.
 • Återgivning av verk i annan teknik, till exempel som dekoration på porslin eller textiler.
 • Samla in ersättning, till exempel reproduktionsarvoden och vidareförsäljningsavgifter (följerätt).
 • Ingripa mot olovliga nyttjanden av verk.
 • På områden där avtalslicens gäller enligt upphovsrättslagen.
 • Fördela vissa offentligrättsliga ersättningar.

 

Bildupphovsrätt ska agera självständigt och verka för att du som är upphovsperson får bästa möjliga villkor när verk används. 

 

Bevakas alla situationer?

Den som är fotograf och illustratör har ofta kunder inom tidningar, tidskrifter, förlag och liknande där avtal görs direkt om upphovsrätten och vidareanvändning. Där har alltså Bildupphovsrätt mer begränsade möjligheter att bevaka bildrättigheter. 

 

Hjälper ni till när frågor kommer från andra länder?

Ja. Bildupphovrätt ingår i ett internationellt nätverk av organisationer som genom ömsesidiga avtal garanterar bevakning av sina medlemmars rättigheter även i utlandet. Hänvisa utlandsförfrågningar till oss så sköter vi kontakterna och ser till att du får betalt.

 

Kan jag själv ge tillstånd att använda mina bilder? 

Du kan själv ge tillstånd till användning av dina verk, så länge det inte syftar till att ge användaren en ekonomisk vinst. Det har ingen betydelse om användaren driver en ideell eller kommersiell verksamhet, det tillstånd du ger ska inte vara tänkt att ge användaren ekonomisk vinst, som till exempel reklam gör. Om du själv ger tillstånd att använda dina verk, meddela Bildupphovsrätt så att vi kan notera det. 

 

Kan jag begränsa uppdraget till er?

Ja, du kan återta vissa delar av uppdraget genom att till exempel instruera oss att inte ge licens till vissa ändamål eller att inte innefatta dig i somliga typer av avtal. Du kan också bestämma om ditt avtal ska gälla i ett eller flera EES-länder.  

 

Hur gör jag om jag vill avsluta mitt medlemskap?

Du som är rättighetshavare kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Det måste göras skriftligen (per post eller e-post) och uppsägningstid är sex månader. 

 

Vilken juridisk form har Bildupphovsrätt?

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening. Det innebär att du har vissa bestämda rättigheter som regleras i föreningens stadgar. Stadgarna är formulerade så att Bildupphovsrätt kan organisera både individer och organisationer som medlemmar. Du hittar stadgarna här.