Bildupphovsrätt efterlyser

Bildupphovsrätt ägnar mycket tid åt eftersökning av upphovspersoner eller andra rättighetshavare för att kunna betala ut ersättningar de har rätt till. Finns du med på listan, eller någon du känner till?

I listan till höger ser du samtliga namn som Bildupphovsrätt för närvarande har under utredning. Listan innehåller dels okända namn där vi behöver mer information och dels kända namn där vi inte känner till rättighetshavarna. T ex kan det gälla upphovspersoner utomlands som varit döda länge och där vi inte har fått fullständig information från systerorganisationerna utomlands. Då behöver vi kompletterande kontaktuppgifter för att kunna göra en utbetalning. Hjälp oss gärna!

 

Känner du någon på listan? Enklast är kanske om du ber personen själv ta kontakt med oss, i annat fall försök att få med så mycket information som möjligt så att vi kan hitta personen i registret. Dessa uppgifter har vi användning för:

 

  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer

 

eller för avliden upphovsperson:

  • dödsår
  • födelseår
  • dödsort
  • eller uppgifter om efterlevande rättighetshavare

 

Om du har uppgifter som Bildupphovsrätt kan ha användning för sänd dem till:
bildupphovsratt [at ] bildupphovsratt.se 

 

Observera att namnen på ”efterlysningslistan” ligger kvar ända tills utredningen är helt avslutad. Det innebär att ett namn kan ligga kvar ganska lång tid efter det att någon hört av sig med ledtrådar. Fördelen med detta är att det kan komma in ytterligare information som kan hjälpa oss.