Ägare ska vara stat, kommun eller landsting, men finns det undantag?

Konstverk ägda av svenska statliga, kommunala och regionala (landsting) myndigheter, institutioner och bolag (dock ej statliga aktiebolag), samt kyrkor kan anmälas för IV.

Museer omfattas.

Statliga verk såsom Arbetsförmedlingen, Trafikverket och Bolagsverket omfattas. Bostadsbolag, bostadsföreningar, kyrkor, Folkets hus, Våra gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund likaså.

För beställd konst tillkommer följande ägare som också är godkända för IV:

  • privata museer
  • vård, skola och omsorg i privat regi
  • återvinningscentraler (för konsumenter) i privat regi
  • privata bostadsföretag
  • privata fastighetsbolag om verket är utomhus
  • privata fastighetsbolag om verket är i en galleria eller placerat i en entré/trapphall och det finns en statlig eller kommunal verksamhet i samma fastighet
  • kyrkor och andra religiösa gudstjänstlokaler
  • Folkets hus o parker, Våra gårdar och bygdegårdarna

Privata aktörer som banker, försäkringsbolag, hotell, restauranger, konferensanläggningar och kontorsfastigheter och så vidare omfattas inte.