Saknar du en tidning i listan på Mina sidor?

På Mina sidor väljer du den tidning du haft publiceringar i ur en rullgardinsmeny. Kontakta ir@bildupphovsratt.se om tidningen du söker inte finns i listan.

För att en tidning ska läggas till i listan behöver vissa kriterier uppfyllas:

Dagstidning

En dagstidning ska komma ut med minst 1 nummer i veckan och ges ut på svenskt förlag för den svenska marknaden. Tidningen ska ha "till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden". 

Tidskrift

En tidskrift ska komma ut med minst 4 nummer per år och ges ut på svenskt förlag för den svenska marknaden.

För både dagstidningar och tidskrifter gäller att de ska ha utgivningsbevis från PRV.

 

Nyhetsajter och webbmagasin ska ha ansvarig utgivare och utgivningsbevis

Publiceringar av bilder på ”webbplatser med nyheter och annat dagstidningsliknande innehåll”, som alltså inte har någon tryckt upplaga, kan numera också anmälas för IR. 
En nyhetssajt eller webbtidning ska ha en ansvarig utgivare, samt ett utgivningsbevis från Myndigheten för press radio och TVför att godkännas för IR.
I övrigt gäller samma regler som för nyhetssajter som för dagstidningar samt för webbmagasin som för tidskrifter dvs:

Nyhetssajt

En nyhetssajt ska ha "till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden". Den ska också ges ut av ett svenskt förlag avsedd för den svenska marknaden.

Webbmagasin

Ett webbmagasin ska ges ut på ett svenskt förlag för den svenska marknaden och ha en regelbunden utgivning och komma ut med minst 4 nummer per år.