Vad är skillnaden mellan broschyr och bok enligt IR?

Broschyrer omfattas inte av IR, även om ISBN-nummer finns.

För att klassas som bok inom IR-systemet ska boken, utöver att den ska ha ISBN-nummer, vara minst 49 sidor* eller ha minst 10 000 ord*.

Boken ska också ha en författare eller ansvarig utgivare.

 

* Undantag gäller för bilderböcker för små barn, där bokens sidantal tillåts understiga 49 sidor.