Föreningshandlingar

Bildupphovsrätts individmedlemmar representeras på årsstämman av:

 

Anna Finney såsom ombud för verksamma upphovspersoner och

Katarina Pirak Sikku såsom ombud för dödsbo efter avlidna upphovspersoner.

Ombuden är valda till och med stämman år 2021.

 

Årsstämma 2020

Underlag till årsstämma den 9 juni 2020

 

Årsstämma 2019

Beslutsprotokoll från stämman den 22 maj 2019

Underlag till årsstämma den 22 maj 2019

 

Årsstämma 2018

Beslutsprotokoll från stämman den 24 maj 2018 

Underlag till årsstämma den 24 maj 2018

 

Årsstämma 2017

Beslutsprotokoll från stämman den 2 juni 2017

Underlag till årsstämma den 2 juni 2017

 

Bildupphovsrätts stadgar

Stadgar gällande från 2 juni 2017

Valordning för val av ombud för individmedlem

Rapport ombudsval 2019

 

Bildupphovsrätts årsredovisning

Bildupphovsrätts årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Bildupphovsrätts årsredovisning för verksamhetsåret 2017

Bildupphovsrätts årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Bildupphovsrätts årsredovisning för verksamhetsåret 2015

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2014

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2013

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2012

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2011

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2010

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2009

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2008

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2007

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2006

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2005