Nollredovisning följerätt

Intygande att ingen följerättsgrundande försäljning har ägt rum.