Rapportera försäljning

Ange den konsthandlare eller det auktionsverk som sålt verket. Om säljaren inte är yrkesverksam anges köparen, om köparen inte är yrkesverksam anges förmedlaren. Försäljningar mellan privatpersoner omfattas inte.
Ange det datum då försäljningen genomfördes. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Har handlaren märkt föremålet med följerätt (vanligen F, följerätt, D, DdS, droit de suite eller konstnärsavgift)?
Klistra in en webblänk (en URL) till försäljningen.
Ange gatu- eller postadress till auktions- eller konsthandlaren om webblänk inte lämnats ovan.
Ange det unika katalognummer, varunummer eller utropsnummer som konsthandlaren eller auktionshandlaren har gett föremålet.
Ange hammarslagspriset /det klubbade priset. Observera att beloppet måste överstiga det minimipris*** som var aktuellt vid försäljningen.