Fria konstnärer

Upphovsrätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Den som dog 1947 är alltså fri från och med 1 januari 2018.

Till exempel blev Gregori Aminoff f 1883, Pierre Bonnard f 1867, Carl Oscar Borg f 1879, Dimitri Chiparus f 1886, Curt Clemens f 1911, Prins Eugen f 1865, Erik Jerken f 1898, Jemt Olov Persson f 1871, Pelle Swedlund f 1865 och Ernö Tibor f 1885 fria vid årsskiftet 2017/2018.

 

Den 1 januari 2018 blev bland andra nedanstående konstnärer fria. För dessa gäller inte längre upphovsrätten och därför ska till exempel inte heller följerättesersättning utgå.

Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter.

 

upphovsperson födelseår upphovsperson födelseår
Adams, Harry William 1868 Kandelin, Ole 1920
Adlerz, Emma 1870 Kenzler, Carl 1872
Aminoff, Gregori 1883 Kolbe, Georg 1877
Bakalovitj, Stepan Vladislavovitj 1857 Kylberg, Erik 1882
Barnes Beadle, James Prinsep 1863 Larsson, Gottfrid 1875
Blomstedt, Vaino 1871 Mainwarning Palin, William 1862
Bonnard, Pierre 1867 Marquet, Albert 1875
Borg, Carl Oscar 1879 Meade, Arthur 1863
Bredsdorff, Axel 1883 Moll, Oskar 1875
Broquet, Gaston 1880 Moralt, Willy 1884
Brown, Michael 1854 Nilsson, Sten 1900
Chiparus, Dimitri 1886 Nyblom, Helena 1903
Clemens, Curt 1911 Nyblom, Lennart 1872
Crowley, Aleister 1875 Persson, Jemt Olov 1871
Cubells Y Ruiz, Enrique M 1874 Petrovitjev, Pjotr Ivanovitj 1874
de Beaumont, Hughes 1874 Pulaski, Kazimier 1861
de Belay, Pierre 1890 Rahmn, Albert Vilhelm 1871
De Joncieres, Léonce Joseph V. 1871 Rigg, Arthur H. 1868
Dean, Frank 1865 Roerich, Nikolas Konstantinovitj 1874
Delfgaard, Gerardus Johan 1882 Salingardes, Henri 1872
Ericson, Carl G 1878 Schrom, Ernst 1860
Eugen, Prins 1865 Segerdahl, Lilly 1874
Flandrin, Jules 1871 Singdahlsen, Andreas 1855
Forbes, Stanhope Alexander 1857 Snowman, Isaac 1874
Gaush, Alexandr Fjodorovitj 1873 Starkenberg, Ivar 1886
Geyer, Fritz 1875 Steletsky, Dimitri Semionovich 1875
Gioli, Luigi 1854 Swedlund, Pelle 1865
Grun, Maurice 1869 Tessari, Romolo 1868
Guiraud-Rivière, Maurice 1881 Tibor, Erno /Ernö /Ernst 1885
Hansen, Jakob 1853 Wahlroos, Dora 1870
Hast, Erik 1872 van Meegeren, Hans 1889
Hauptmann, Karl 1880 Veerkamp, Peter 1872
Heurlin, Erland 1865 Weiluc, Lucien-Henri 1873
Higgins Rigg, Ernest 1868 Vladimirov, Ivan Alexejevitj 1869
Hochschartner, Ernst 1877 Young, Grace 1869
Houston, George 1869 Zecchin, Vittorio 1878
Jerken, Erik 1898 Zygmuntowicz, Ignacy 1875