Fria konstnärer

Upphovsrätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Den som dog 1948 är alltså fri från och med 1 januari 2019.

Till exempel blev Otto G Carlsund f 1897, Gustaf Fjæstad f 1868, Sigrid Hjertén f 1885, Oscar Hullgren f 1869 och Mosse Stoopendaal f 1901 fria vid årsskiftet 2018/2019.

 

Den 1 januari 2019 blev bland andra nedanstående konstnärer fria. För dessa gäller inte längre upphovsrätten och därför ska till exempel inte heller följerättesersättning utgå.

Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter.

 

upphovsperson födelseår upphovsperson födelseår

Agterberg, Cris

1883

Keck, Otto

1873

Andréasson, Folke

1902

Kohlschein, Hans

1879

Arnesen, Wilhelm

1865

Kruse, Ole

1868

Artaud, Antonin

 

Lagerström, Victor

1864

Backer, Henrik

1865

Leitner, Thomas

1876

Boyer, Emile

1877

Linde, Hjalmar

1864

Brunelleschi, Umberto

1879

Lindgren, Ernst

1887

Bruni, Lev Alexandrovitj

1894

Lökke, Marie

1877

Carlsund, Otto G

1897

Lönne, Rudolf

1874

Christie född Wrangel, Sofia Lovisa (Lily)

1861

Maksolly, Maximiliam

1884

Coromaldi, Umberto

1870

Meinzolt, Georg

1863

Crépin, Fleury Joseph

1875

Molin, Emma Eleonora

1855

Cundell, Nora Lucy Mowbray

1899

Moody, Fannie

1861

Dauchez, Andre Eugene

1870

Mouclier, Marc

1866

Descomps, Joe

1872

Naray, Aurel

1883

Dimitriev, Vladimir Vladimirovitj

1900

Nilsson, Alfred Bernhard

1866

Emanuel, Frank Lewis

1866

Nordin, Alice

1871

Fagerberg, Carl

1878

Nyman, Gunnel

1909

Falk, Olof

1885

Nyrop, Borge

1881

Favén, Antti

1882

Pastour, Louis

1876

Fjæstad, Gustaf

1868

Petersen, Emanuel A

1894

Frisendahl, Carl

1886

Plaza-Ferrand, Marcial

1876

Fritz Max, Hermann

 

Rousseau, Marguerite

 

Grässel, Frans

1861

Ruda, Gunnar

1887

Halier, Carl

1873

Schwitters, Kurt

1887

Hall, Frederick

1860

Shterenberg, David Petrovitj

1881

Hammershoi, Svend

1873

Sinezobov, Nikolaj Vladimirovitj

1891

Harryan, Harry

1895

Sjöstrand, John

1875

Heine, Thomas Theodor

1867

Skoglund, Jean

1908

Hempfing, Wilhelm

1886

Soudan, Octaaf

1872

Hillbom, Henrick

1863

Stoopendaal, Mosse

1901

Hjertén, Sigrid

1885

Suomalainen, Hanna

1874

Hoflund, Ivan

1887

Tandberg, Bengt

1874

Hollyer, Eva

1865

Tchoumakoff, Arkadij Efanasevich

1868

Hou, Axel

1860

Terlows el Terlouw, Cornelis

1890

Hullgren, Oscar

1869

Wallén, Gustaf

1860

Jemhte, Erik

1882

van Soest, Louise W

1867

Jern, Knut

1885

Vedel, Herman

 

Jost, Josef

1875

Vigeland, Emanuel

1875

Juselius, Erik

1891

Wilk, Josef

1872

Katjura-Faliljejeva, Jekaterina Nikalajevna

1886