Har du ärvt rättigheter?

Vi hjälper rättighetshavare att få den ersättning och royalties ni har rätt till. Välkommen att bli medlem

Du som har ärvt upphovsrätten efter en avliden bild- och formkonstnär, illustratör, fotograf, designer eller annan skapare inom bildområdet kan bli medlem i Bildupphovsrätt. Det innebär att Bildupphovsrätt hjälper till när någon vill återge den avlidnes verk. Du kan som medlem vara säker på att dina rättigheter respekteras och förvaltas korrekt. För att bli medlem måste du ge oss uppdraget att förvalta din upphovsrätt som rättighetshavare. Det gör du genom att beställa hem och underteckna ett medlemsavtal

 

Det här kan vi göra för dig:

Administrera förfrågningar

Vi tar hand om förfrågningar när någon vill använda verken i Sverige eller utomlands, skriver avtal med användaren och utfärdar tillstånd. Vi bevakar att namn anges, att verket inte förvanskas och ser till att ni får betalt.

 

Betala ut ersättning när verk visas i TV eller tidningar 

Vi förhandlar löpande och tecknar avtal med stora aktörer som t ex SVT, UR, TV4, dagspress och Sveriges Tidskrifter så att ni ska få skälig ersättning när verken finns med i deras produkter. Detsamma gäller myndigheter, museer, kulturarvsinstitutioner, kommuner och andra som vill visa bilder. Vi granskar deras produkter och ser till att ni får betalt. Läs mer om ersättningar

 

Juridisk expertis 

Vi har juridisk expertis som, om behov finns, kan hjälpa till om verken skulle användas på ett sätt som inte har avtalats med Bildupphovsrätt. 

 

Har du redan ersättning att hämta?

Vi har samlat in ersättning för ett stort antal upphovspersoner och rättighetshavare där vi saknar uppgifter för att kunna betala ut pengarna. Är du en av dem? Läs mer här 

 

Följerätt

Om verk du har ärvt rättigheterna till säljs vidare på andrahandsmarknaden kan du ha rätt till följerättsersättning. Bildupphovsrätt samlar in följerättsersättning från auktionshus och konsthandlare och betalar ut ersättningen till alla rättighetshavare som har rätt till följerätt.

 

Frågor och svar om ärvda rättigheter 

Vem kan ansöka om medlemskap? 

Om upphovspersonen det gäller är avliden så kan endast dennes registrerade rättighetshavare gå in som medlemmar i Bildupphovsrätt. Om ni inte redan är registrerad som upphovspersonens rättighetshavare hos oss måste först en utredning av arvsgången (gällande upphovsrätten efter upphovspersonen ifråga) göras av oss innan vi skickar ut några medlemsavtal till er. Finns fler än en rättighetshavare så krävs det att samtliga godkänner medlemskapet

 

Vad kostar medlemskap för rättighetshavare?

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till er gör vi istället ett administrationsavdrag som ska täcka våra omkostnader. Läs mer om betalningar

 

Vad händer med en skapares upphovsrätt när han eller hon dör?

Konstnärliga verk är skyddade av upphovsrätten under upphovspersonens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Det är upphovspersonens dödsår som räknas. Om ett verk har flera upphovsmän är det den sist avlidnes dödsår som räknas.  För fotografier som inte är verk är skyddstiden 50 år från att bilden framställdes.
 

Vem blir rättighetshavare när en upphovsperson avlider?

När upphovspersonen avlider är det personens arvingar eller testamentstagare som övertar rättigheterna. Upphovsrätten följer vanliga regler om bodelning, arv och testamente. 

Exempel:
Om upphovspersonen X, som har två barn och inga andra arvingar, avlider så ärver de två barnen X upphovsrätt med hälften vardera. X har i exemplet inte upprättat något testamente med ett annat förordnande. 

 

Vad gör jag om jag får förfrågningar om att använda bilder av de verk jag har rättigheter till?

Hänvisa den som vill använda verket till Bildupphovsrätt så hjälper vi till att ordna med det praktiska. 

 

Hur vet jag om verken har använts? 

Bildupphovsrätt gör utbetalningar sex gånger per år. När pengar kommer beror lite på vad verken använts i för sammanhang. Läs mer om utbetalningar här. 

 

Jag vill komma i kontakt med den som är rättighetshavare efter XX, kan ni hjälpa mig? 

Om vi företräder rättighetshavarna så tar vi hand om kontakterna med dem. I vissa fall kan vi vidarebefordra förfrågan till dem tillsammans med dina kontaktuppgifter, under förutsättning att de sagt okej till det. Om det gäller rättighetshavare som inte är medlemmar kan vi endast i vissa fall, men oftast inte alls förmedla en kontakt. 

 

Vad gäller efter att skyddstiden har gått ut?

Efter att det gått 70 år efter upphovspersonens dödsår är det i princip fritt för vem som helst hur som helst att framställa exemplar av upphovspersonens verk och att tillgängliggöra dem för allmänheten. Det s.k. klassikerskyddet utgör emellertid en begränsning i det fria nyttjandet. Ett verk, vars upphovsman är avliden, får inte användas på ett sådant sätt att det ”kränker den andliga odlingens intressen”. Det är Akademien för de fria konsterna, Svenska akademien och Musikaliska akademien som får väcka talan vid domstol.

 

Bli medlem