Här kan du söka ersättning och registrera verk

Du som är kulturskapare kan ha rätt att få ekonomisk ersättning när dina verk används. För några av de ersättningar du kan ha rätt till krävs att du själv registrerar ditt verk. Här finns mer information om hur det går till. 

 

Vi använder BankID

För att logga in i Bildupphosvrätts system för IV och IR behöver du logga in med BankID. Så här gör du.

 

1 IR - Individuell Reprografiersättning

 

IR är en ersättning som bildupphovspersoner som är publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras och användas i undervisningen i Sverige.

Läs mer om IR här eller skicka din fråga till ir [at] bildupphovsratt.se

 

2. IV - Individuell Visningsersättning

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun kyrkan ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut.   

Läs mer om IV här eller skicka din fråga till iv [at] bildupphovsratt.se

 

3. Ersättning när dina verk visats i TV

TV-bolagen använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina program. Du som är skapare kan ha rätt till ersättning för det.

Läs mer om TV-ersättning och eller skicka din fråga till  

Läs mer om vidaresändningsersättning eller skicka din fråga till

 

4. Ersättning när dina verk syns i tidningar eller tidskrifter

Bildupphovsrätt har avtal med ett stort antal tidningar och tidskrifter om bildpublicering såväl i tryckt form som på webben. Som medlem kan du ha rätt till ersättning när dina verk återges. 

Läs mer om ersättning i tidningar och tidskrifter

 

5. Följerätt

Som upphovsperson (eller rättighetshavare) kan du ha rätt att få ersättning när ditt verk säljs vidare på andrahandsmarknaden. På så sätt kan du få del av värdeökningen som skett sedan den ursprungliga försäljningen. Marknadsvärdet toppar vanligtvis långt senare. Följerätt kan ibland kallas Droit de suite resale right eller konstnärsavgift. 

 

Originalverk som säljs för minst 2 275 kronor (2018) ska enligt lag redovisas och betalas in av den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden. Konsthandlarna betalar in följerätt till Bildupphovsrätt och vi betalar ut pengar till dig som är upphovsperson oavsett om du är medlem eller ej. Utbetalning för följerätt görs i mars juni och november varje år. 

 

Vet du att ett verk har sålts men att du inte fått ersättning för det? 

Långt ifrån alla försäljningar som görs på andrahandsmarknaden redovisas in till Bildupphovsrätt. Du kan själv lämna en rapport så kontrollerar vi om följerätt är berättigat och om försäljningen är redovisad till oss. 

 

 

Läs mer om regler för följerätt på fliken "juridik och fakta" i menyn.