Bildupphovsrätt – en länk mellan bildskapare och bildanvändare

Vad är Bildupphovsrätt?

 

Bildupphovsrätt är en förening som har som mål att främja bildskapares ekonomiska och upphovsrättsliga intressen. Vi representerar fler än 9 000 direktanslutna upphovspersoner i Sverige samt organisationerna: Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet, Svenska konstnärsförbundet och Bildleverantörernas förening. Dessutom företräder Bildupphovsrätt cirka 90 000 utländska bildupphovspersoner genom de systerorganisationer vi samarbetar med. Bildupphovsrätt följer svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. 

 

Bildupphovsrätt samlar in ersättning för upphovspersonernas räkning när deras verk används i olika sammanhang. Det kan vara i böcker, på skivomslag, affischer, i tidningar eller på webbplatser. Varje år går cirka 70 miljoner kronor tillbaka till de som arbetar med att skapa verken. Pengar som möjliggör att ny konst kan skapas.

 

Bildupphovsrätt är registrerad kollektiv förvaltningsorganisation under tillsyn av Patent- och registreringsverket, PRV. 

 

En serviceorganisation för bildanvändare

Vi hjälper den som vill använda skyddade bilder att få det tillstånd som krävs för att publicera bilden. Det gör vi genom samverkan med varje enskild upphovsperson eller genom de samarbetsorganisationer i världen hjälper Bildupphovsrätt bildanvändare med tillstånd och ser till att upphovspersonen får betalt när en bild återges. Vi har också ett stort antal avtalskunder en lösning som passar den som använder bilder ofta och vill slippa söka tillstånd för varje enskilt tillfälle. 

 

Samlar in och betalar ut

Bildupphovsrätt har ansvar för att samla in och fördela medel för följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning som är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt. Sedan starten har Bildupphovsrätt betalat ut en miljard i ersättning till upphovspersoner inom bild- och formområdet. 

 

Non-profit

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Föreningen grundades 1989 av KRO (Konstnärernas Riksorganisation) då under namnet Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Idag företräder Bildupphovsrätt flera olika kategorier upphovspersoner inom bildområdet. 

 

Så finansieras verksamheten 

Bildupphovsrätt har ingen medlemsavgitft en del av pengarna vi samlar in och betalar ut behåller vi för att täcka våra verksamhetskostnader. Under 2016 var kostnadsavdraget 19%. Bildupphovsrätt arbetar för upphovspersonen och när det arbetet genererar ersättning får medlemmen alltså avstå ca 19% av ersättningen. Det är Bildupphovsrätt årsstämma som bestämmer kostnadsavdragets storlek. 

 

Läs mer om principer för avdrag, fördelning och användning av insamlade medel i underlag till årsstämma 2017