Inskränkningar - när får verk användas fritt?

Huvudregeln är att man behöver tillstånd för att få återge konstverk och andra bilder som är skyddade av upphovsrätt. Under vissa omständigheter behövs dock inget tillstånd och man behöver därmed inte heller betala ersättning till upphovspersonen.

 

Observera att bara för att ett verk inte får användas fritt är det inte per automatik omöjligt att använda det. Oftast går det utmärkt att publicera skyddade verk - om du först söker en bildlicens hos oss. Då får upphovspersonen möjlighet att säga ja eller nej till medverkan samt ersättning för att verket används. På så sätt bidrar du till att fler bildskapare kan leva på sitt yrke och nya verk kan skapas!

 

Här listar vi de viktigaste inskränkningarna, då verk får användas fritt:

 

Privat bruk

Det är tillåtet att för sitt privata bruk framställa ett eller några få exemplar av ett offentliggjort verk. Med privat bruk avses en eller några få kopior till närmaste familj- eller vänkretsen för privat användning. Förlagan som används vid kopieringen måste i sig vara lovlig för att privat kopiering ska vara tillåten.

 

Annonsering av utställning eller försäljning

Konstverk som ställs ut eller är till salu får användas fritt i annonsering av utställningen/försäljningen. Till exempel som annonser i press, vernissagekort, informationstrycksaker eller utställningsaffischer. Men bara i den utsträckning som behövs för att främja utställningen/försäljningen. Kort eller affischer som säljs är inte fria. Sådan användning måste göras upp i förväg med upphovspersonen/Bildupphovsrätt. Detsamma gäller användning på internet.

 

Nyhetsrapportering

Tidningar och tidskrifter får återge bilder i anslutning till texten vid rapportering av en dagshändelse. Även tv-bolag får återge bilder i sina program om de syns under en dagshändelse.

 

Utomhuskonst

Konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus får avbildas fritt. Med stadigvarande avses att verket är permanent placerat på den plats som avbildas. Verk som ingår i tillfälliga utställningar eller installationer omfattas inte. Användning på internet är inte fri utan kräver tillstånd från upphovspersonen/Bildupphovsrätt. Detsamma gäller användning som aktualiserar upphovspersonens ideella rätt till exempel användning i reklam och i logotyper.

 

Kritiska framställningar eller recensioner

Det är tillåtet att återge konstverk i anslutning till texten i en kritisk framställning. Typexempel på en sådan framställning är en recension av en utställning eller en nyutkommen bok. Om recensionen förekommer i digital form krävs dock tillstånd.

 

Vetenskapliga framställningar

Det är tillåtet att återge konstverk i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte. En typisk sådan är en doktorsavhandling som inte ges ut på förlag. Om boken ges ut i handeln är det alltid fråga om förvärvssyfte och då behövs tillstånd för bildåtergivningen.

 

Bilder i bakgrunden 

Konstverk och andra bilder som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild får användas fritt utan tillstånd. Det kan till exempel handla om en interiörbild där det råkar komma med en tavla på väggen. Detsamma gäller användning av konstverk och andra bilder i ett tv-program förutsatt att användningen är av underordnad betydelse med hänsyn till programmets innehåll. Exempel på det är konstverk som finns i bakgrunden vid en intervju.

 

När upphovsrätten löpt ut

Konstnärliga verk är skyddade av upphovsrätten under upphovspersonens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Det är upphovspersonens dödsår som räknas. När en konstnär avlidit går rättigheterna i arv. Den som dog 1948 saknar alltså upphovsrättsligt skydd från och med 1 januari 2019. 

 

 

 

Ska du använda bilder till något som inte finns med här? Då kan du enkelt söka tillstånd för återgivning här.