IV - fakta

Statistik individuell visningsersättning, IV
 

 

Vad är IV? Här kan du läsa mer om individuell visningsersättning, IV

 

 

Budgetframställan

Budgetframställan IV-anslag 2019

 

 

Redogörelse över medlens användning

Redogörelse över IV-anslagets användning 2018

 

Statistik från tidigare år

Antal sökande av IV under åren 1997 - 2019  Fördelat på män kvinnor och ålder.

Antal mottagare av IV 1997 - 2019  Fördelat på män och kvinnor samt ålders- och ersättningsgrupper

Antal mottagare av IV under åren 1997 - 2019  Fördelat på ålder och ersättningsnivåer.

Mottagare av IV 2019  Fördelat på män och kvinnor och ersättningsnivåer.

Kvinnor minus män under åren 2010 - 2019  Siffrorna i tabellen visar antalet, respektive snittersättningen för kvinnor minskat med samma uppgifter för män. Blåfärgade (negativa) siffror innebär att männen är fler än kvinnorna inom gruppen.