TV-ersättning

Om du är upphovsperson till andra typer av verk t ex en text som är med i samma program som dina bilder eller animationer kan du vända dig till Copyswede för att få besked om vad som gäller för din ersättning.

Det gäller t ex barnboksförfattare vars texter framförs tillsammans med bilder ur boken eller om du har skrivit manus eller musik. Mejla i så fall fordelning@copyswede.se

Verken som omfattas av vidaresändningsersättningen är:

 • Teckning
 • Fotografi
 • Konstverk
 • Konsthantverk
 • Brukskonst
 • Animationer
 • Verk du gör på uppdrag av TV-bolaget

Om du är upphovsperson till andra typer av verk kan du vända dig till Copyswede för att få besked om vad som gäller för din ersättning.

Pengarna fördelas utifrån hur många som sett programmen som ligger uppe i Öppet arkiv. Ju fler som klickat på programmet där du medverkar, ju mer pengar får du.

Pengarna kommer från organisationen Copyswede som har avtal med SVT om arkivvisning.

Läs mer på Copyswedes hemsida.

Pengarna betalas ut i juni. Det minsta beloppet som betalas ut är 200 kronor.

Grundregeln är att om du har överenskommit direkt med ett TV- eller produktionsbolag om utsändning av dina verk så ska du ansöka om vidaresändningsersättning.

Om dina bilder används i enlighet med Bildupphovsrätts eller en bildbyrås, t ex TT.s, avtal med TV-bolaget behöver du inte ansöka om ersättning. Då har vi redan information om utsändningen och du behöver inte berätta för oss att den ägt rum.

Om dina upphovsrättsligt skyddade bilder eller animationer är med i ett program som sänts i någon av SVT:s eller TV4:s kanaler kan du ha rätt till vidaresändningsersättning. Det gäller illustratörer, fotografer, animatörer och andra bildskapare. De kanaler som omfattas är:

 • SVT1
 • SVT2
 • Barnkanalen
 • Kunskapskanalen
 • TV4
 • Sjuan
 • TV12
 • TV4 Fakta
 • TV4 Film
 • TV4 Guld

Det spelar ingen roll om det är en repris som visas av TV-programmet du medverkat i. Däremot har du inte rätt till vidaresändningsersättning om ditt TV-program finns tillgängligt på TV-bolagens webbsidor t ex SVT Play, Öppet arkiv eller UR Play. Ersättning erläggs inte heller om bilderna eller animationen skapats inom ramen för en anställning eller om ditt verk endast förekommer i bakgrunden i TV-programmet t ex i form av dekor eller rekvisita.

Grundregeln är att om du har överenskommit direkt med ett TV- eller produktionsbolag om utsändning av dina verk så ska du ansöka om vidaresändningsersättning.

Om dina bilder används i enlighet med Bildupphovsrätts eller en bildbyrås, t ex TT.s, avtal med TV-bolaget behöver du inte ansöka om ersättning. Då har vi redan information om utsändningen och du behöver inte berätta för oss att den ägt rum.

När andra aktörer än TV-bolagen ser till att tittare kan ta del av tv-sändningar via kabel eller internet kan de upphovspersoner som på olika sätt medverkat i TV-programmen som sänds ha rätt till en upphovsrättslig ersättning. Det kallas vidaresändningsersättning.

SVT/UR gör själva en bedömning innan rapportering till Bildupphovsrätt. Sen granskar vi deras rapporter och ett stort antal program. Vi gör bedömningar enligt de fördelningsregler vi har kommit överens om i avtal samt utifrån vad som gäller enligt upphovsrättslagen.  

I avtalet med SVT/UR ingår att de får visa repriser dels i vanlig TV (30 dagar) och dels i Playtjänsten upp till 6 månader.

Det beror på att pengarna som finns att fördela är en pott. Om fler verk än tidigare använts och rapporterats in i systemet blir det fler upphovspersoner som ska dela på ersättningen. Bildupphovsrätt förhandlar löpande med bolagen för att försöka få till en högre ersättning till konstnärerna. 

Ersättning för visning i SVT/URs program betalas ut en gång per år.

Till exempel: Program som sänts ut under 2022 betalas ut i maj 2023.

Ersättning för visning i andra kanaler kan variera något beroende på när rapporteringen inkommer. 

Vi har lämnat uppgift till skatteverket om hur mycket ersättning du har fått föregående år. Den uppgiften ska finnas förtryckt i din deklaration. Beloppen är så kallade netto-belopp (dvs före moms).

Om du har frågor, skicka ett meddelande till ekonomi [at] bildupphovsratt.se

Har du företag fyller du i organisationsnummer och företagsnamn.

Om omsättningen för din konstnärliga verksamhet understiger 30 000 kronor vill vi att du meddelar oss det eftersom det har betydelse för rapporteringen till Skatteverket.

I vissa situationer ska ett stort antal verk nyttjas och då kan det vara svårt eller i princip omöjligt för en användare att reglera nyttjandet med varje enskild upphovsperson. För att möjliggöra den typen av nyttjanden finns särskilda bestämmelser i upphovsrättslagen.

Avtalslicensmodellen innebär att ett visst nyttjande är tillåtet utan tillstånd från varje enskild upphovsperson under förutsättning att användaren har tecknat ett avtal med en organisation som företräder ett stort antal upphovspersoner inom området till exempel Bildupphovsrätt.

På så sätt kan användaren även få möjlighet att använda verk av upphovspersoner som inte företräds av organisationen. De som inte är medlemmar får därmed ersättning enligt avtalet på samma villkor som medlemmar. Man brukar säga att avtalet får utsträckt verkan.

Bildupphovsrätt har avtalslicensavtal med bland annat SVT och UR som gäller användning av bilder i de båda bolagens program. Bildupphovsrätt erbjuder även avtalslicenslösningar för kommuner och museer som vill digitalisera sina samlingar.

En upphovsperson som inte företräds av Bildupphovsrätt har möjlighet att lämna förbud mot användning av hens verk i avtalslicensavtal. På det viset skyddas utanförstående upphovspersoner från att mot sin vilja omfattas av licensen.