Kulturarv

Kulturarvsinstitutioner kan använda skyddade bilder på webben

 

En överenskommelse mellan Bildupphovsrätt och Digisam möjliggör att svenska kulturarvsinstitutioner smidigt kan använda upphovsrättsligt skyddade bilder på sina webbplatser. 
 
För kulturarvsinstitutioner som kostnadseffektivt vill publicera konst på webben, i trycksaker eller digitalisera sina arkiv har Bildupphovsrätt tillsammans med Digisam* skapat ett fördelaktigt avtal. Avtalet är tänkt att underlätta för kulturarvsinstitutioner som i stor skala vill tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material. Avtalet består av två delar:
 

  • Första delen innebär att kulturarvsinstitutionen får publicera sina digitaliserade bildarkiv och samlingar på webben. Den här delen av avtalet är baserad på en så kallad avtalslicens och innebär att alla bildupphovspersoner omfattas, även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt. I den här delen ingår även rätt att publicera upp till 120 enstaka bilder per år för att illustrera den publicerade bilddatabasen.
     
  • Andra delen handlar om publicering av fler enstaka bilder på webben utöver de 120 bilder som ingår i avtalslicensdelen. 

 

Det är fritt fram för Digisams medverkande myndigheter och institutioner att teckna enskilda bildavtal med Bildupphovsrätt. Även andra kulturarvsinstitutioner som använder skyddade bilder storskaligt i sin verksamhet är välkomna att teckna samma bildavtal.  

 

Rekommendationen innehåller även en prislista för de två användningsformerna som kan användas av de kulturarvsinstitutioner som uppskattar att de använder upp till 25 procent upphovsrättsligt skyddade bilder. Övriga institutioner kan följa rekommendationen men förhandlar då separat med Bildupphovsrätt om kostnaden.

 

Prisexempel: En institution som digitaliserar och lägger upp 50 000 bilder i en databas (varav ca 8% bedöms vara upphovsrättssskyddade) betalar 27 500 kronor per år. Institution som vill publicera 150-200 skyddade bilder per år på sin webbplats betalar 5 500 kronor.

 

 

Ladda ned avtalsblankett inkl prislista

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor

 

Mats Lindberg, VD Bildupphovsrätt

Tel: 08 - 545 533 80 mats.lindberg [at] bildupphovsratt.se

 

*Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad verksamhet vid Riksantikvarieämbetet.

 

Behöver institutionerna förhandla med fler företrädare för bildskapare eller är Bildupphovsrätts avtal heltäckande?

 

I föreningen Bonus Copyright Access finns etablerade organisationer samlade som tillsammans företräder samtliga bildskapare i Sverige. Det är genom Bonus Copyright Access och Bildupphovsrätt ni kan få de licenser som krävs för att bedriva er verksamhet i enlighet med upphovsrättslagens bestämmelser. 

 

Avtalen nedan är konstruerade så att de tillsammans är heltäckande och ni slipper därmed förhandla med enstaka organisationer som företräder få medlemmar till antalet. 
 

 

För skolkopiering (inkluderande digital användning) 42 c § upphovsrättslagen, föreligger redan avtal mellan Bonus Copyright Access och landets samtliga kommuner, regioner och landsting. Det avtalet täcker alla rättighetshavare som kan komma att beröras av undervisningsverksamhet, inga ytterligare avtal behövs. Läs mer på http://www.bonuscopyright.se/pages/Utbildning 

 

Avseende kopiering för information inom verksamheten, 42 b § upphovsrättslagen, erbjuder Bonus Copyright Access likaså ett avtal som innefattar all relevant användning för er organisation/institution. Även detta avtal är heltäckande avseende de rättigheter som er verksamhet behöver avtala till sig. Läs mer på http://www.bonuscopyright.se/pages/Arbetsplatslicens 

 

Digitalisering av bilder inom området för kulturarv. Bildupphovsrätt och DIGISAM har träffat ett standardavtal som möjliggör digitalisering av bilder. För blandade förlagor, såsom tidningar och tidskrifter, kan avtal tecknas med Bonus Copyright Access. För konstsamlingarna finns de relevanta avtalen hos Bildupphovsrätt.