Minimiförsäljningspris

För att sortera ut icke relevanta objekt och för att undvika vissa praktiska problem med ersättningsordningen har man satt ett minimipris.

 

Lagen säger: Upphovsmannen har inte rätt till ersättning om försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte överstiger 1/20 (dvs 5%) av prisbasbeloppet enligt lagen (162:381) om allmän försäkring.

 

Det innebär alltså att endast försäljningar för belopp högre än minimipriset ger rätt till ersättning.

 

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2 kap. 6 och 7 §§) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor.

Det innebär att minimipriset för 2020 blir 2 365 kronor.

 

Tidigare år gällde:

 

2020

2 365 kr

2019

2 325 kr

2018

2 275 kr

2017

2 240 kr

2016

2 215 kr

2015

2 225 kr

2014

2 200 kr

2013

2 225 kr

2012

2 200 kr

2011

2 140 kr

2010

2 120 kr

2009

2 140 kr

2008

2 050 kr

2007

2 015 kr

2006

1 985 kr

2005

1 970 kr

2004

1 965 kr

2003

1 930 kr

2002

1 895 kr

2001

1 845 kr

2000

1 830 kr

1999

1 820 kr

1998

1 820 kr

1997

1 815 kr

1996

1 810 kr