Nominera ombud till Bildupphovsrätts stämma

Som individmedlem i Bildupphovsrätt har du rätt att bli nominerad och vald till ombud vid stämman och du har rätt att nominera ombud samt rösta i ombudsvalet.

Ombudsvalet kommer att genomföras i november där ska ett ombud för nu verksamma upphovspersoner samt ett ombud för avlidna upphovspersoner utses. För varje ombud ska utses två ersättare.

Under perioden 1 – 31 oktober tar vi emot förslag på medlemmar som du vill ska bli valda till ombud. Du kan nominera vilken individmedlem du vill (även dig själv), men högst sex medlemmar.

Endast den som är medlem i Bildupphovsrätt kan nominera och du måste uppge ditt namn när du lämnar din nominering.

För att genomföra valet har Bildupphovsrätts styrelse utsett en valsamordnare. Det är Bildupphovsrätts chefsjurist Anne Nordlander. Styrelsen har också beslutat om en valordning som du hittar under menyfliken OM OSS. I denna finner du all nödvändig information för nominering och ombudsval.

Mats Lindberg

Vd

Du kan nominera på tre sätt

  • Via formuläret nedan
  • Med e-post till
  • Med brev till Bildupphovsrätt, Ombudsval, Hornsgatan 103, 11728 Stockholm