Varning för Wallpart!

Surfa inte in på Wallparts hemsida!

Wallpart är ett företag som bedriver oseriös verksamhet. De utger sig för att sälja bilder men det är en så kallad Phishing-sajt, dvs att du riskerar ett angrepp på din dator bara genom att besöka den. Vi avråder därför starkt ifrån att göra det. 

De lockar besökare genom utge sig för att sälja bilder. De bilder de då marknadsför för försäljning äger de för övrigt inte rättigheter till. 

Bildupphovsrätts och Svenska Tecknares jurister undersöker möjligheterna till att få sidan stängd.