Brist på respekt för den ideella rätten?

Den uppmärksammade tvisten mellan Dagens Nyheter och KD-politikern Sara Skyttedal fick sitt avgörande i veckan. Skyttedal hade stämt tidningen för upphovsrättsintrång, olovligt nyttjande av hennes bilder samt för att de inte namngett henne som fotograf. Patent- och marknadsdomstolen slog fast att DN till viss del gjort rätt. Ett par av bilderna bedöms ha ett samband med innehållet i artikeln och är alltså okej att publicera eftersom det finns en bestämmelse i lagen som ger tidningar rätt att återge annans fotografier i samband med nyhetsrapportering. Några bilder ansågs inte relevanta i sammanhanget och för dessa ska DN ersätta Sara Skyttedal med 10 000 kronor. 

 

Nu till det märkliga. Domstolen anser att Sara Skyttedal borde ha angetts som fotograf men att hon inte kunnat visat på någon ekonomisk skada för den uteblivna namngivningen. Upphovsrättslagen står på två ben: den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ideella rätten innebär att upphovspersonens namn ska finnas med när en bild används och att verket inte får ändras eller göras tillgängligt på ett kränkande sätt. Den ideella rätten kan aldrig säljas eller överlåtas.

 

Det ter sig underligt att fotografen i det här fallet ska behöva bevisa att hon lidit ekonomisk skada (för att kunna få ersättning) när tidningen inte respekterat hennes ideella rättigheter.

 

Läs mer om domen här

 

 

2016-12-23