Deadline för IV den 15 september

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution, kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt, eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Sista dag att registrera in verk är den 15 september. Registrera ditt verk här