Jenny Nyström teckning

Jenny Nyström och Isaac Grünewald fria efter årsskiftet

Den 1 januari 2017 löper den upphovsrättsliga skyddstiden ut för verk skapade av konstnärer som dog 1946. Det innebär att den som vill använda deras verk kan göra det utan licens. För arvingar innebär det att de förlorar sitt inflytande över hur verken används. 

 

Konstnärliga verk är skyddade av upphovsrätten under upphovspersonens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Det är upphovspersonens dödsdag som räknas. När en konstnär avlidit går rättigheterna i arv. Den som dog 1946 saknar alltså upphovsrättsligt skydd från och med 1 januari 2017. 

 

Bland de konstnärer som dog 1946 finns bland annat Eric Hallström f 1893, Isaac Grünewald f 1889, Jenny Nyström f 1854 och Helen Schjerfbeck f 1862.

 

Här finns en förteckning över fler konstnärer vars skyddstid löper ut vid årsskiftet. 

 

Läs mer om Bildupphovsrätts service för konsthandlare och auktionshus

 

 

2017-01-01