Nordisk konferens om upphovsrätt

 

Bildupphovsrätt medverkade den 10-11 november på Nordisk konferens om upphovsrätt i Oslo. Konferensen arrangerades i år av vår Norska systerorganisation BONO. På plats fanns representanter från ett 20-tal nordiska organisationer för upphovspersoner verksamma inom det visuella området. Medverkade gjorde också experter och representanter från Norges kulturdepartement, universitetet i Oslo, NRK och norska Kulturrådet m fl. Alla fanns på plats för att diskutera de omfattande reformer som sker på upphovsrättsområdet både inom EU och nationellt samt för att utbyta idéer och dela hållbara lösningar som kan möta både användares behov och säkerställa att konstnärerna kan fortsätta att leva av sitt yrke.

 

Organisationer och experter enas om att konst och bilder har ett väldigt stort värde. Upphovsrätten är en förutsättning för att den kreativa sektorn med sina konstnärer, fotografer, illustratörer och formgivare ska kunna finnas till och utvecklas.

 

  Erik Forslund, förhandlingschef och jurist Bildupphovsrätt

Harpa Fönn Sigurjónsdóttir, jurist, Myndstef Island

Kristian Tolonen, analyschef, NRK

Mats Lindberg, VD Bildupphovsrätt

 

 

 

Alla foton: Bildupphovsrätt.