Nu kommer följerättsersättningen

I dagarna betalar Bildupphovsrätt ut följerättsersättning. Det innebär att 898 upphovspersoner får dela på 3 026 137 kronor.

 

Följerättsersättning som är fakturerat och inbetalat till Bildupphovsrätt fram t o m 30 april 2016 kommer nu att fördelas till svenska upphovspersoner.

 

Om följerätt

Följerätt är en del av upphovsrätten. Den ska garantera att upphovspersonerna får en liten del av försäljningspriset när deras verk säljs vidare på till exempel auktionshus eller gallerier. Ersättningen har stor betydelse för kreatörers möjlighet att kunna leva på sitt yrke. Det är konsthandlaren som är ansvarig för att redovisa och betala in följerätten. Bildupphovsrätt betalar sedan ut den till rätt upphovspersoner. 

Läs mer om följerätt