Seminarium på Supermarket

Konstnärerna och internet - seminarium på Supermarket 22 april kl 17.00

Hur ska konstnärerna kunna bevara sina rättigheter på internet vilka är utmaningarna hur med den egna konsten och hur ser Bildupphovsrätts lösningar ut?

Du möter Bildupphovsrätts jurist Erik Forslund och ordförande Åsa Berndtsson i ett samtal under ledning av Stefan Ahlenius.

 

Tid: 22 april 17.00 - 18.00

Plats: Supermarket. Svarta Huset Telefonplan/LM Ericssons Väg 26

 

Bildupphovsrätt har nyligen fått rätt av Högsta Domstolen i att man inte kan lägga ut offentliga konstverk i en särskild databas utan konstnärernas tillstånd. I media har domen mycket kommit att handla om privatpersoners foton av offentlig konst som läggs på sociala medier.

 

Läs mer om beslutet i högsta domstolen och bakgrunden till tvisten med Wikimedia.

Pressmeddelande 2016-04-04 Bildupphovsrätt vinner viktigt mål

Högsta domstolens beslut 2016-04-04