Bildupphovsrätt

Viktigt avgörande om privatkopieringsersättning

Upphovsrättsorganisationen Copyswede har vunnit ytterligare ett viktigt mål. Det är Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt som i det så kallade Samsung-målet fastställt att datorer och surfplattor ska omfattas av ersättningsystemet för privatkopiering. Domstolen bekräftar att lagens krav är uppfyllt med hänsyn till att datorerna och surfplattorna genom sin funktion och den faktiska användningen är särskilt ägnade för privatkopiering. 
 
– Det viktiga i nuläget är att fortsätta de konstruktiva förhandlingar som pågår mellan Copyswede och Elektronikbranschen om hur ersättningsordningen ska tillämpas. Förhandlingarna är viktiga för att kulturskaparna ska kunna få de ersättningar som de är berättigade till men också för att skapa en stabilitet och förutsägbarhet för marknaden, säger Mattias Åkerlind, VD på Copyswede.

 

Konstnärers inkomst släpar efter

En stark upphovsrätt ger trygga och fria utövare. För att kulturkonsumtionen ska vara hållbar måste de som skapar få en rimlig ersättning. Domen är viktig, särskilt mot bakgrund av denna rapport. Trots att det är en upphovsrättslig framgång kan verksamma inom bildkonstområdet inte förvänta sig någon direkt höjd ersättning i dagsläget. Det beror på att nuvarande lagstiftning inte omfattar stillbilder i tillräckligt stor utsträckning. Det här vill vi förändra - kulturskapare inom bildområdet bör få kompensation som står i proportion till värdet deras verk skapar idag för användare.   
 
 
Läs mer om domen på Copyswede's webbplats

 

 

 

2016-12-22